EU-flag

Nyheder fra EFCA

EFCA udsender 5 gange om året en nyhedsbulletin, der giver et overblik over organisationens arbejde, projekter, kurser mv. Derudover også 'The voice of EFCA', som opsummerer de vigtigste dagsordener og resultater.

Fx har EFCA meget fokus på at påvirke EU og revisionerne af udbudsdirektivet så det afspejler rådgiverbranchens behov. Deruover oplyser bulletinen også om udvalgene i EFCA.

Har du lyst til at følge med i den europæiske organisations arbejde så kan du finde den nyeste bulletin samt et arkiv over ældre via dette link:

EFCA Bulletin

EFCA udsender også halvårligt 'The Voice of EFCA', som opsummerer EFCA's vigtigste resultater og dagsordener.

EFCA Voice