FRI Debat

Debatindlæg: Ny byråd skal tage arbejdshandsker på

27. november 2013

FRI opfordrer de nye byråd landet over til at se seriøst på vedligeholdelsen af det danske vejnet, hvor 95 % udgøres af kommunale veje. Der er et historisk højt overskud i de kommunale pengekasser, og dette bør investeres i det...

Kronik: Flere og bedre ingeniører - vi kan alle gøre noget

09. oktober 2013

At der er nok fagligt stærke ingeniører i fremtiden starter med at sikre en interesse for naturvidenskab og teknik. FRI har derfor indgået et samarbejde med Jet-Net.dk, der i samarbejde med virksomheder giver hands-on forståels...

Kronik: Verden skriger på vand - vi skriger på jobvækst

02. oktober 2013

FRI-formand, Jesper Nybo Andersen, melder i en kronik i Ingeniøren ud, at de rådgivende ingeniørvirksomheder i Danmark er klar til at tage ansvar for at løfte vores andel af jobskabelsen på vandområdet. Men der også en del udfo...

Debatindlæg: Politisk vilje skaber vejen til vækst

28. august 2013

FRI ønsker de nye ministre for transport, Europa samt erhverv og vækst tillykke med de nye poster og opfordrer til at tage godt hånd om deres fælles ansvar for at skabe vækst via deres respektive resortområder.

Debatindlæg: Retssikkerhed - klagesang fra dem, der ikke må klage

24. april 2013

FRI m.fl. gør opmærksom på det urimelige i regeringens forringelser af klagemuligheder ved udbud. Kun 2,2 % af udbuddene bliver indbragt for klagenævnet, og leverandørerne får medhold i ca. halvdelen. Så hvis antallet af klager...

Synspunkt: Byggebranchens mange udfordringer

18. april 2013

FRI's formand Jesper Nybo Andersen lægger vægt på at løsningen af byggebranchens mange udfordringer skal komme gennem samarbejde mellem branchens aktører, og ikke ved at anse hinanden som modstandere.

Kronik: Cityringen bør være motor for byudvikling

11. januar 2013

Juryen for Årets Byggeri i Danmark ønsker mere debat om byudviklingen af stationsnære områder af den nye metro-cityring, men også for hovedstaden som helhed. For hvordan får vi mest ud af cityringen? Hvordan kan byen udvikle si...

Debatindlæg: Kvalitet i byggeriet koster penge

13. december 2012

Dansk Byggeri anklager rådgiverbranchen for at klynke over mængdeudtræk ifm. udbud. FRI-direktør Henrik Garver påpeger, at mængdeudtræk ikke er en simpel opgave, og derfor skal rådgiverne også kompenseres økonomisk for deres ar...

Debatindlæg: Offentlig miljødata vil spare samfundet for millioner

06. december 2012

Et velfungerende databasesystem, for eksempel via Danmarks Miljøportal, vil spare samfundet for millioner af kroner og give bedre miljø, mener Preben Boock, FRI.

Debatindlæg: Sæt energispareindsatsen fri

29. november 2012

FRI opfordrer til at benytte muligheden for at konkurrenceudsætte energispareindsatsen. Det sikrer bedre udnyttelse af relevante kompetencer, og beregninger viser, at eksterne aktører kan levere samme besparelse for den halve p...