Hånd med mus

PM: Rådgivende ingeniører styrker digitalisering i byggeriet

De rådgivende ingeniørvirksomheder satser entydigt på at øge byggeriets produktivitet gennem styrket digitalisering.

FRI-virksomhedernes investeringer i IT fortsætter med at stige, og de rådgivende ingeniørvirksomheder investerer tre gange så meget i IT og digitale løsninger som den øvrige bygge- og anlægssektor.

Den rådgivende ingeniørbranche er den mest it-tunge branche inden for bygge- og anlægssektoren. Det viser FRI's seneste Videnopgørelse. De gennemsnitlige IT-investeringer for bygge- og anlægsvirksomheder lå ifølge Danmarks Statistik på 13.000 kr. pr. fuldtidsansat i 2013. I den rådgivende ingeniørbranche blev der i 2013 investeret 38.700 kr. pr. medarbejder. Det tal blev i 2014 øget til 40.000 kr. og svarer til en stigning på 3,4 pct. på blot et år.

"Det er særligt de større virksomheder, der investerer. Men selv de mindste virksomheder ligger på et niveau, der er mere end dobbelt så højt som gennemsnittet for bygge- og anlægsvirksomheder. Det understreger, at det i særlig grad er de rådgivende ingeniørvirksomheder, der sætter strøm til byggeriet gennem digitale værktøjer og modeller", siger Henrik Garver, administrerende direktør i FRI.

FRI-virksomhederne investerede samlet 500 mio. kr. i IT og digitalisering i 2014. I 2013 lå investeringerne på et tilsvarende niveau: 490 mio. kr.

"De digitale værktøjer er en nødvendig forudsætning for, at branchen kan styrke sin forretning og produktivitet. Men det er mindst lige så vigtigt, at rådgiverne bruger de digitale værktøjer til at skabe værdi gennem hele værdikæden, og det kan vi se at de gør. Populært sagt spiller rådgivervirksomhederne byggeriets øvrige virksomheder gode i forhold til værdiskabelse og produktivitet, gennem brugen af digitale værktøjer. Samtidig giver det kunderne inden for byggeri og anlæg en langt bedre beslutningsproces, fordi simuleringer, kollisionskontrol og forhold, der påvirker drift og vedligehold, kan skabes og ændres i rådgivernes modeller, inden de faktisk udføres på byggepladsen. Det skaber værdi," siger Henrik Garver.