Pressemeddelelser

PM: State of the Nation - FRI vurderer tilstanden af Danmarks infrastruktur

21. december 2015

FRI har igangsat ”State of the Nation 2016” med lancering på FRI’s Årsmøde den 3. marts – en rapport der vurderer tilstanden af 12 infrastrukturområder.

PM: Lad private investorer byde på en Kattegatbro

17. december 2015

Forbered lovgrundlaget for en bro over Kattegat og lad private investorer stå for opførelse, finansiering og drift af en fast forbindelse, lyder opfordringen fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI.

PM: Mangelfulde kommunale klimaplaner betyder spildte investeringer

15. december 2015

Dansk Miljøteknologi har gennemgået de kommunale klimatilpasningsplaner, og undersøgelsen viste, at kun 13 kommuner havde en handlingsplan for klimatilpasning, hvor der både er regnet tid og økonomi ind. Kun syv har foretaget e...

PM: Regeringen skaber usikkerhed om store infrastrukturprojekter

04. december 2015

Først er der udskydelsen af Femern-forbindelsen. Dernæst projekterne i Togfonden, og senest er bevillingen til en ny Storstrømsbro indefrosset.

PM: Vækstinitiativer vil skabe mere produktivitet i byggeri og anlæg

23. november 2015

Certificeringsordning af den tekniske byggesagsbehandling og større konkurrence om landinspektøropgaverne vil skabe mere produktivitet i byggeriet.

Pressemeddelelse: Nedskæringer i finanslov rammer grøn eksport

19. november 2015

Nedskæringer på uddannelse, klima og ulandsbistand betyder, at Danmark risikerer at gå glip af nyttig samfundsviden og svække dansk eksport og grøn omstilling.

Pressemeddelelse: Ny udbudslov er en forbedring

19. november 2015

Ny udbudslov er en forbedring, men kun hvis indkøberne bruger de nye og forbedrede rammer med omtanke.

PM: FRI: Ny boligjobordning betyder grønnere boliger

12. november 2015

I dag benytter kun et fåtal af boligejere en uafhængig rådgiver, når de energioptimerer eller gennemfører andre forbedringer i boligen, hvorfor boligejeren ikke altid får den løsning, der har størst effekt på boligens energireg...

Pressemeddelelse: Byggeriet balancerer på en knivsæg: markedet skifter fra offentligt til privat

04. november 2015

Den seneste konjunkturundersøgelse fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, viser, at branchen forventer at skulle ansætte flere medarbejdere, men også at markedet er usikkert. Der sker et skift i markedet, fra at være dre...

PM: Rådgivende ingeniører styrker digitalisering i byggeriet

16. oktober 2015

De rådgivende ingeniørvirksomheder satser entydigt på at øge byggeriets produktivitet gennem styrket digitalisering.