Søgeresultat: 704 resultater

Ydelsesbeskrivelsen for: Arbejdsmiljøkoordinering, 2014

13. august 2014

FRI og DANSKE ARK har udgivet en ydelsesbeskrivelse for arbejdsmiljøkoordinering i bygge- og anlægsprojekter.

Tilskudsmuligheder: Energispareindsatsen

04. juli 2016

FRI har indgået en række samarbejder med energiselskaber for at fremme energispareindsatsen ved at videreformidle mulighederne for tilskud ved bl.a. energispareprojekter og energirenoveringer.

Samarbejdsaftale med Viegand Maagøe om energisparetilskud

06. november 2014

FRI har indgået en samarbejdsaftale med Viegand Maagøe, som betyder, at FRI medlemmer kan sende en af markedets højeste energisparetilskud videre til kunderne, uden at de belastes af krav til dokumentation og kvalitetssikringssystem.

FRI Vision: Danmark som førende energination

27. januar 2010

FRI har produceret et oplæg, der fokuserer på Danmarks energiforbrug, -for­syning og -produktion under overskriften ’FRI vision: Danmark som førende energination’. FRI ønsker hermed at levere langsigtede visioner, der understøtter, at det danske samfund vil være blandt de mest konkurrencedygtige økonomier i verden.

FRI’s råd til Energisparerådet og ministeren

13. juni 2012

login

Energistyrelsen har gennemført en evaluering af energiselskabernes spareindsats, som peger på størst effekt i erhverv og virksomheder og mindre additionalitet i boliger.

Debatindlæg: Sløjf energiselskabernes monopol

15. januar 2014

Af Henrik Garver, adm. direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI og Niels Jørgen Hansen, adm. direktør i TEKNIQ. Politiken, d. 21. januar 2009.

Debatindlæg: Vigtige energi-signaler fra staten

21. januar 2010

Af Henrik Garver, adm. direktør i FRI. Erhvervsbladet, 14. oktober 2009.

Debatindlæg: Momentum i energipolitikken

20. juli 2011

Det er utrolig ærgerligt, at politiske trakasserier skal bremse de tiltag, der er nødvendige for at skabe klarhed om dansk energipolitik og på sigt gøre Danmark uafhængig af fossile brændsler.

Debatindlæg: Sæt energispareindsatsen fri

29. november 2012

FRI opfordrer til at benytte muligheden for at konkurrenceudsætte energispareindsatsen. Det sikrer bedre udnyttelse af relevante kompetencer, og beregninger viser, at eksterne aktører kan levere samme besparelse for den halve pris.

Debatindlæg: Fem gode grunde til at bore efter skifergas

10. juli 2014

FRI giver i dette debatindlæg 5 grunde til at tillade boring efter skifergas. FRI's holdning er, at skifergas kan være en god overgangsordning, indtil CO2-neutrale energikilder kan tage over.