Søgeresultat: 9 resultater

Høringssvar: Krav om VE ved ombygning eller nybyg

14. november 2014

Energistyrelsen har udsendt høring om bygningsreglementet, der vil kræve en andel af vedvarende energi ved nybyg og væsentlige renoveringer. Læs FRI´s høringssvar

Høringssvar: Ny vandsektorlov

07. oktober 2015

FRI har afgivet høringssvar på den nye vandsektorlov. Overordnet set mener FRI, at lovudkastet matcher de politiske intentioner i forligsteksten på de fleste områder, hvorfor FRI’s bemærkninger fortrinsvis knytter an til præciseringer af lovbemærkninger og til de kommende udmøntende bekendtgørelser for loven.

Høringssvar: Vinterpakken - det største energipolitiske udspil i EU

25. januar 2017

EU-Kommissionens Vinterpakke omhandler forskellige aspekter af en effektiv europæisk energiomstilling fra governance og markedsdesign til energieffektivitet i bygninger. FRI's høringssvar har primært fokus på forslag til ændringerne i bygningsdirektivet (EPBD) og energieffektivitetsdirektivet (EED).

Høring: Fingerplan – hovedstadsområdet – spor 1

05. april 2017

Fingerplanen for hovedstadsområdet er til eftersyn. Revisionen er opdelt i to spor. Spor 1, som er i høring nu, handler om afgrænsede ændringer af enkelte matrikler og områder i de forskellige kommuner.

Høring: Ændring af bekendtgørelser om drikkevand og kvalitet af miljømålinger

31. maj 2017

Miljøstyrelsen har sendt to ændringer af to bekendtgørelser i høring: Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg og Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger er trådt i kraft

11. september 2017

Energistyrelsen sendte før sommerferien 2017 ændringsforslag til bekendtgørelse om energimærkning af bygninger i høring. Høringsperioden er nu slut, og bekendtgørelse nr. 1027 af 29. august 2017 om energimærkning af bygninger er trådt i kraft den 4. september 2017.

Høring: Certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner

11. september 2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet udkast til en ændringsbekendtgørelse, der indfører en række ændringer i bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner.

Høring: Gassikkerhedsloven

11. september 2017

Sikkerhedsstyrelsens lovforslag har til formål at modernisere og forenkle den gældende lov om gasinstallationer og gasmateriel for at gøre det nemmere at drive virksomhed i Danmark.

Høring: Lovforslag om ændring af planloven

27. september 2017

Erhvervsstyrelsen har sendt udkast til lovforslag om ændring af planloven i høring.