Søgeresultat: 10 resultater

Høringssvar: Krav om VE ved ombygning eller nybyg

14. november 2014

Energistyrelsen har udsendt høring om bygningsreglementet, der vil kræve en andel af vedvarende energi ved nybyg og væsentlige renoveringer. Læs FRI´s høringssvar

Høringssvar: Ny vandsektorlov

07. oktober 2015

FRI har afgivet høringssvar på den nye vandsektorlov. Overordnet set mener FRI, at lovudkastet matcher de politiske intentioner i forligsteksten på de fleste områder, hvorfor FRI’s bemærkninger fortrinsvis knytter an til præciseringer af lovbemærkninger og til de kommende udmøntende bekendtgørelser for loven.

Høringssvar: Vinterpakken - det største energipolitiske udspil i EU

25. januar 2017

EU-Kommissionens Vinterpakke omhandler forskellige aspekter af en effektiv europæisk energiomstilling fra governance og markedsdesign til energieffektivitet i bygninger. FRI's høringssvar har primært fokus på forslag til ændringerne i bygningsdirektivet (EPBD) og energieffektivitetsdirektivet (EED).

Høring: Fingerplan – hovedstadsområdet – spor 1

05. april 2017

Fingerplanen for hovedstadsområdet er til eftersyn. Revisionen er opdelt i to spor. Spor 1, som er i høring nu, handler om afgrænsede ændringer af enkelte matrikler og områder i de forskellige kommuner.

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger er trådt i kraft

11. september 2017

Energistyrelsen sendte før sommerferien 2017 ændringsforslag til bekendtgørelse om energimærkning af bygninger i høring. Høringsperioden er nu slut, og bekendtgørelse nr. 1027 af 29. august 2017 om energimærkning af bygninger er trådt i kraft den 4. september 2017.

Høring: Vejledning i brug af totaløkonomi i vandsektoren

15. november 2017

Energistyrelsen har sendt udkast til vejledning i brug af totaløkonomi i vandsektoren i offentlig høring. Vejledningen er udarbejdet for Energistyrelsen af Copenhagen Economics.

Høring: Vejledning til spildevandsbekendtgørelse

16. november 2017

Miljø- og Fødevareministeriet har sendt en ny vejledning til spildevandsbekendtgørelse i høring.

Høring: Vejledning om kunstgræsnamer

22. november 2017

Miljøstyrelsen har sendt udkast til Vejledning om kunstgræsbaner i offentlig høring. Vejledningen giver fagfolk, som bidrager til etablering af kunstgræsbaner, nyttig information - eksempelvis om dokumentationskrav.

Høring: Bekendtgørelse om små fyringsanlæg til fast brændsel

22. november 2017

Miljøstyrelsen har sendt udkast til ny brændeovnsbekendtgørelse i offentlig høring. Bekendtgørelsen omhandler bl.a. halmfyringsanlæg og regler for luftforurening.

Høring: Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser

23. november 2017

Beredskabsstyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser i høring.