Søgeresultat: 10 resultater

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger er trådt i kraft

11. september 2017

Energistyrelsen sendte før sommerferien 2017 ændringsforslag til bekendtgørelse om energimærkning af bygninger i høring. Høringsperioden er nu slut, og bekendtgørelse nr. 1027 af 29. august 2017 om energimærkning af bygninger er trådt i kraft den 4. september 2017.

Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Landskab 2018 i høring

07. marts 2018

FRI og Danske Arkitektvirksomheder har revideret ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Planlægning 2012, som nu hedder Byggeri og Landskab 2012.

Høring: Forslag til nyt beskrivelsesværktøj fra Molio

17. april 2018

Molio ønsker at omlægge beskrivelsesværktøjets struktur og har derfor sendt et nyt forslag i høring. Ændringerne har til formål at afspejle brugernes behov og arbejdssituation. Værktøjet er bredt udbredt hos FRI’s medlemmer så en så stor ændring bør ikke gå upåagtet hen. Molio inviterer til informationsmøder øst og vest.

Høringssvar: Vejledning til miljøvurderingsloven

05. juni 2018

Miljøstyrelsen har sendt udkast til 1. del af vejledning til lov om miljøvurdering af planer, programmer og konkrete projekter (VVM) i høring. FRI har kvitteret med et høringssvar.

Høring: AB 18 og ABR 18

16. april 2018

Høringsudkast til Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18) og til Almindelige Betingelser for rådgivning og bistand inden for bygge- og anlægsvirksomhed (ABR 18)

Høring: Nye regler for nettilslutning for solcelleanlæg og vindmøller til det kollektive elnet

03. maj 2018

Energistyrelsen har fremsendt en bekendtgørelse i høring, som betyder, at anlægsejer af vindmøller og solcelleanlæg blandt andet etablere og eje det interne opsamlingsnet frem til et tilslutningspunkt, som ikke ligger længere fra anlægget end den nærmeste 50-60 kV station.

Høring: Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder

23. maj 2018

Energistyrelsen har sendt udkast til ændring af bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder i høring.

Høring: Direktiv om forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed

23. maj 2018

Europa-Kommissionen offentliggjorde den 17. maj 2018 forslag til revision af direktiv om forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed. Denne har Transport-, Bygnings- og Boligministeriet nu sendt i høring.

Høring: Tilskud til fremme af energilagring

23. maj 2018

Energistyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse om tilskud til fremme af energilagring i stor skala med henblik på at fremme et fleksibelt energisystem i høring.

Høring: Bekendtgørelser om drikkevand og kvalitetskrav til miljømålinger

30. maj 2018

Miljø- og Fødevareministeriet har udsendt høring vedrørende udkast til ny bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg og bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.