Søgeresultat: 7 resultater

BR-vejledninger til kommentering: Konstruktioner og legepladser

21. juni 2018

FRI har fået tilsendt yderligere to BR 18-vejledninger til en kommentarrunde. Der er ikke tale om en egentlig høring, men det er en chance for FRI til at komme med kommentarer og input til vejledningerne.

Høring: Arbejdsprogram for vandområdeplanerne 2021-2027

09. januar 2019

I arbejdsprogrammet for vandområdeplanerne 2021-2027 orienterer Miljø- og Fødevareministeriet om, hvordan de kommende vandområdeplaner vil blive forberedt, og hvordan alle interesserede parter planlægges inddraget i arbejdet.

Høring: Ydelsesbeskrivelsen "Som udført" 2019

06. februar 2019

FRI og Danske Arkitektvirksomheder har udarbejdet et forslag til en ny ydelsesbeskrivelse for ”Som udført” 2019, der skal erstatte ”Som udført” 2000.

Høringssvar: Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning

04. april 2019

Miljø- og Fødevareministeriet har sendt forslag til ny bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning i høring. FRI har afgivet høringssvar.

Høring: Dokumentationskrav i BR18 – FRI-værktøj i høring

02. maj 2019

FRI har udarbejdet et udkast til, hvad dokumentationskravet i BR18 skal bestå af.

Høring: Tilskudspulje til fremme af energieksportindsatsen

08. maj 2019

Energistyrelsen har sendt bekendtgørelse om tilskudspulje til fremme af energieksportindsatsen i offentlig høring.

Høring: Vejledning om korttidstilladelser til vandindvinding

16. maj 2019

Miljøstyrelsen har udsendt høring af forslag til Vejledning om korttidstilladelser til vandindvinding.