Søgeresultat: 7 resultater

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger er trådt i kraft

11. september 2017

Energistyrelsen sendte før sommerferien 2017 ændringsforslag til bekendtgørelse om energimærkning af bygninger i høring. Høringsperioden er nu slut, og bekendtgørelse nr. 1027 af 29. august 2017 om energimærkning af bygninger er trådt i kraft den 4. september 2017.

Høring: Forslag til nyt beskrivelsesværktøj fra Molio

17. april 2018

Molio ønsker at omlægge beskrivelsesværktøjets struktur og har derfor sendt et nyt forslag i høring. Ændringerne har til formål at afspejle brugernes behov og arbejdssituation. Værktøjet er bredt udbredt hos FRI’s medlemmer så en så stor ændring bør ikke gå upåagtet hen. Molio inviterer til informationsmøder øst og vest.

Høring: Nye regler for nettilslutning for solcelleanlæg og vindmøller til det kollektive elnet

03. maj 2018

Energistyrelsen har fremsendt en bekendtgørelse i høring, som betyder, at anlægsejer af vindmøller og solcelleanlæg blandt andet etablere og eje det interne opsamlingsnet frem til et tilslutningspunkt, som ikke ligger længere fra anlægget end den nærmeste 50-60 kV station.

BR-vejledninger til kommentering: Konstruktioner og legepladser

21. juni 2018

FRI har fået tilsendt yderligere to BR 18-vejledninger til en kommentarrunde. Der er ikke tale om en egentlig høring, men det er en chance for FRI til at komme med kommentarer og input til vejledningerne.

Høring: Udkast til præ-accepterede brand-løsninger

27. juni 2018

FRI har nu fået fem yderligere udkast til vejledninger til BR18’s brandkrav.

Høring: Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

03. juli 2018

Miljøstyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer i høring.

Høring: Evaluering af huseftersynsordningen

15. august 2018

Justitsministeriet har evalueret huseftersyns- og elinstallationsordningen, og det er der kommet en rapport ud af.