Søgeresultat: 9 resultater

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger er trådt i kraft

11. september 2017

Energistyrelsen sendte før sommerferien 2017 ændringsforslag til bekendtgørelse om energimærkning af bygninger i høring. Høringsperioden er nu slut, og bekendtgørelse nr. 1027 af 29. august 2017 om energimærkning af bygninger er trådt i kraft den 4. september 2017.

Høring: Forslag til nyt beskrivelsesværktøj fra Molio

17. april 2018

Molio ønsker at omlægge beskrivelsesværktøjets struktur og har derfor sendt et nyt forslag i høring. Ændringerne har til formål at afspejle brugernes behov og arbejdssituation. Værktøjet er bredt udbredt hos FRI’s medlemmer så en så stor ændring bør ikke gå upåagtet hen. Molio inviterer til informationsmøder øst og vest.

Høring: Nye regler for nettilslutning for solcelleanlæg og vindmøller til det kollektive elnet

03. maj 2018

Energistyrelsen har fremsendt en bekendtgørelse i høring, som betyder, at anlægsejer af vindmøller og solcelleanlæg blandt andet etablere og eje det interne opsamlingsnet frem til et tilslutningspunkt, som ikke ligger længere fra anlægget end den nærmeste 50-60 kV station.

BR-vejledninger til kommentering: Konstruktioner og legepladser

21. juni 2018

FRI har fået tilsendt yderligere to BR 18-vejledninger til en kommentarrunde. Der er ikke tale om en egentlig høring, men det er en chance for FRI til at komme med kommentarer og input til vejledningerne.

Høring - Vejledning om kystbeskyttelsesmetoder

05. september 2018

Kystdirektoratet har sendt vejledning om kystbeskyttelsesmetoder i høring.

Høring: DS 1140 - Kontrol af udførelse af bærende konstruktioner

12. september 2018

FRI har modtaget en standard fra Dansk Standard vedr kontrol af udførelse af bærende konstruktioner.

Høring: Kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud

27. september 2018

Økonomi- og Indenrigsministeriet har sendt høring over udkast til bekendtgørelse om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud i offentlig høring.

Høring: Ændring af love om varmeforsyning og lov om planlægning

27. september 2018

FRI har modtaget et høringsforslag, som har betydning for fjernvarmesektoren omhandlende forbrugerbindinger, varmepumper og digital sagsbehandling.

Høring: Kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

10. oktober 2018

Miljøstyrelsen har sendt ændring af bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner i høring.