Søgeresultat: 3 resultater

BR-vejledninger til kommentering: Konstruktioner og legepladser

21. juni 2018

FRI har fået tilsendt yderligere to BR 18-vejledninger til en kommentarrunde. Der er ikke tale om en egentlig høring, men det er en chance for FRI til at komme med kommentarer og input til vejledningerne.

Høring: Afgrænsning af vandløb i vandområdeplaner 2015-2021

13. december 2018

Miljø- og Fødevareministeriet har sendt udkast til ændring af bilag til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter samt bilag til bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og Grundvandsforekomster i høring.

Høring: Arbejdsprogram for vandområdeplanerne 2021-2027

09. januar 2019

I arbejdsprogrammet for vandområdeplanerne 2021-2027 orienterer Miljø- og Fødevareministeriet om, hvordan de kommende vandområdeplaner vil blive forberedt, og hvordan alle interesserede parter planlægges inddraget i arbejdet.