Søgeresultat: 9 resultater

Høringssvar: Krav om VE ved ombygning eller nybyg

14. november 2014

Energistyrelsen har udsendt høring om bygningsreglementet, der vil kræve en andel af vedvarende energi ved nybyg og væsentlige renoveringer. Læs FRI´s høringssvar

Høringssvar: Ny vandsektorlov

07. oktober 2015

FRI har afgivet høringssvar på den nye vandsektorlov. Overordnet set mener FRI, at lovudkastet matcher de politiske intentioner i forligsteksten på de fleste områder, hvorfor FRI’s bemærkninger fortrinsvis knytter an til præciseringer af lovbemærkninger og til de kommende udmøntende bekendtgørelser for loven.

Høringssvar: Vinterpakken - det største energipolitiske udspil i EU

25. januar 2017

EU-Kommissionens Vinterpakke omhandler forskellige aspekter af en effektiv europæisk energiomstilling fra governance og markedsdesign til energieffektivitet i bygninger. FRI's høringssvar har primært fokus på forslag til ændringerne i bygningsdirektivet (EPBD) og energieffektivitetsdirektivet (EED).

Høring: Fingerplan – hovedstadsområdet – spor 1

05. april 2017

Fingerplanen for hovedstadsområdet er til eftersyn. Revisionen er opdelt i to spor. Spor 1, som er i høring nu, handler om afgrænsede ændringer af enkelte matrikler og områder i de forskellige kommuner.

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger er trådt i kraft

11. september 2017

Energistyrelsen sendte før sommerferien 2017 ændringsforslag til bekendtgørelse om energimærkning af bygninger i høring. Høringsperioden er nu slut, og bekendtgørelse nr. 1027 af 29. august 2017 om energimærkning af bygninger er trådt i kraft den 4. september 2017.

Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Landskab 2018 i høring

07. marts 2018

FRI og Danske Arkitektvirksomheder har revideret ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Planlægning 2012, som nu hedder Byggeri og Landskab 2012.

Høring: Forslag til nyt beskrivelsesværktøj fra Molio

13. marts 2018

Molio ønsker at omlægge beskrivelsesværktøjets struktur og har derfor sendt et nyt forslag i høring. Ændringerne har til formål at afspejle brugernes behov og arbejdssituation. Værktøjet er bredt udbredt hos FRI’s medlemmer så en så stor ændring bør ikke gå upåagtet hen. Molio inviterer til informationsmøder øst og vest.

Høring: Markedsdialog om udkast til soludbudsbetingelser

07. marts 2018

Energistyrelsen inviterer til markedsdialog om udkast til soludbudsbetingelser

Høring: Markedsdialog om udbudsbetingelser for det teknologineutrale udbud

14. marts 2018

Energistyrelsen sendte i perioden 20. december 2017 til 29. januar 2018 et udkast til udbudsbetingelser for det teknologineutrale udbud 2018 til skriftlige kommentarer og spørgsmål. Energistyrelsen har revideret udbudsbetingelserne på baggrund af de indkomne kommentarer og spørgsmål.