Søgeresultat: 127 resultater

Sneskader - forebyggelse og information

18. maj 2011

Erhvervs- og Byggestyrelsen har, på baggrund af sneskaderne i 2007, analyseret skaderne og kommet med forslag til forebyggelse.

Vejledning og råd om PCB

15. juni 2011

Ny hjemmeside med information, vejledninger og en vidensbank om PCB.

IKT-bekendtgørelser og vejledning - april 2013

18. april 2013

1. april 2013 trådte de to nye IKT-bekendtgørelser for hhv. offentligt og alment byggeri i kraft.

Branchevejledninger fra BAR-BA på iPhone og iPad

08. august 2013

BAR Bygge & Anlæg har udviklet en app til iPhone og iPad, der indeholder alle BAR's branchevejledninger og øvrige informationsmaterialer. App'en kan hentes gratis via iTunes.

To vejledninger til skybrudssikring af bygninger

11. september 2013

Et Realdania-finansieret projekt med bidrag fra FRI-virksomheder har resulteret i to tekniske manualer, der skal hjælpe rådgivere, teknikere og entreprenører med at sikre de eksisterende bygninger mod fremtidens monsterregn.

Vejledning om totaløkonomi, OPP og kvalitet i byggeriet

16. oktober 2013

FRI afgav et ret kritisk høringssvar til Bygningsstyrelsen om ovenstående vejledning, selvom FRI jo finder alle tre emner relevante, når de bruges med fornuft.

Hvidbog om bygningsrenovering

18. december 2013

Bygherreforeningen og GI's hvidbog om bygningsrenovering er blevet opdateret.

Værktøj til PCB risikooplysning

12. februar 2014

PCB-guiden har lanceret et nyt værktøj, der på en enkel måde oplyser bygningsejere, om der er risiko for PCB i deres bygning.

Håndbog: Den lille blå om industriel procesventilation

24. april 2014

Dansk Energi har udgivet håndbogen ’Den lille blå om industriel procesventilation’. Bogen er et lettilgængeligt opslagsværk for alle, der arbejder med at realisere energibesparelser på nye og eksisterende industriventilationsanlæg.

Vejledning: Den energieffektive byggeplads

12. juni 2014

Energistyrelsen har udgivet vejledningen ’Den energieffektive byggeplads’, som skal give inspiration til at spare energi på byggepladsen. Målet er at energiudgifterne max. skal udgøre 0,5 % af den samlede byggesum.