Søgeresultat: 12 resultater

Foreløbige tanker om BR15

10. november 2014

login

Et nyt bygningsreglement er jo ikke specielt interessant, det er derimod indholdet i ændringerne - og det kan du få en idé om herunder. Det er naturligvis meget foreløbigt, men her er nogle tanker.

BR15 - træder i kraft 1. januar 2016

01. juli 2015

Tidspunktet for hvornår det nye BR15 træder i kraft er nu officielt den 1. januar 2016 - med en overgangsperiode frem til 30. juni 2016.

BR15 reglerne er på trapperne

28. oktober 2015

Vil du forberede dig på ændringerne i BR, så kender vi stadig ikke den endelige tekst. Men der er et godt fingerpeg i den tekst som før sommerferien blev sendt til EU notifikation.

Kvik-guide fra Videncentret: Få styr på energikravene i BR15

02. december 2015

Søger du en hurtig og let forståelig forklaring af energikravene i BR15? Den kan du få i Videncentrets nye kvik-guide, som fortæller om det nye bygningsreglement i en let læst form.

Brug for PowerPoints om BR15?

08. december 2015

I disse måneder turnerer Videncenter for energibesparelser i bygninger rundt i Danmark for at informere byggebranchen om energikravene i det nye bygningsreglement, BR15. Til det formål har Videncentret udviklet en temmelig omfattende præsentation for at opfylde ethvert informationsbehov fra de forskellige faggrupper i byggeriet.

Så kom BR15 kravene endeligt

01. december 2015

Den 16. december er BR15 blevet udstedt. BR15 træder i kraft allerede ved årsskiftet, men med overgangsbestemmelse frem til 30. juni.

BR15 - Ofte Rentable konstruktioner

06. januar 2016

En vejledning om ofte rentable konstruktioner i BR15 er nu offentliggjort på bygningsreglementet.dk. I BR15 blev de ofte rentable konstruktioner, der i BR10 fremgik af bilag 6, fjernet fra selve bygningsreglementet for i stedet at blive placeret i denne vejledning.

Ny anvisning fra SBI om det nye BR15

20. september 2016

SBi anvisning 258 forklarer og fortolker bestemmelserne i BR15. Anvisningen er gratis og har samme kapitelstruktur som bygningsreglementet.

Vejledning om funktionsafprøvning af bygningsinstallationer

29. juni 2017

Pr. 1. juli indføres kravet om funktionsafprøvning i BR15. Det vil sige, at en række bygningsinstallationer skal have foretaget en funktionsafprøvning inden ibrugtagning af bygningen.

BR15-ændringer pr. 1. juli 2017

25. juli 2017

1. juli indføres en række ændringer i BR15