Søgeresultat: 17 resultater

Høringssvar: BR18

14. juni 2017

Høringssvar: Certificeringsordning

14. juni 2017

FRI har indsendt høringssvar til den nye certificeringsordning.

BR18- vejledninger om brandkrav

24. november 2017

login

Som bekendt er det kravene til brand, der kommer til at betyde væsentlige ændringer i det kommende bygningsreglement. I sidste uge løftede Trafik- og Byggestyrelsen så planerne for, hvilke vejledninger de vil udarbejde til brand, og hvordan deres produktionsplan er skruet sammen.

Bygningsreglement 2018 og ny certificeringsordning

04. december 2017

login

Her på siden har vi samlet alle de sider, der har at gøre med BR18 og den nye certificeringsordning, som forventes at træde i kraft den 1. januar 2018.

Ændring af BR18 pr. 1. juli 2017

07. juni 2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) har foretaget justeringer i BR18. FRI har med stor hjælp fra medlemsvirksomhederne kommenteret ændringerne.

FRI-notat: Overgangsordning i forbindelse med BR 18 bør forlænges

11. juni 2018

FRI har arbejdet for, at den nuværende overgangsordning fra BR 15 til BR 18 skulle forlænges til udgangen af året, for at både byggeriets parter og de kommunale sagsbehandlere kunne få en fair tid til at sætte sig ind i det nye regelstof. Der mangler fortsat en række vejledninger, og specielt inden for brand er der mange usikkerheder.

BR-vejledninger til kommentering: Konstruktioner og legepladser

21. juni 2018

FRI har fået tilsendt yderligere to BR 18-vejledninger til en kommentarrunde. Der er ikke tale om en egentlig høring, men det er en chance for FRI til at komme med kommentarer og input til vejledningerne.

BR18’s brandkrav efter 1. juli

05. november 2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er kommet med en vejledende udtalelse vedrørende brandkrav efter 1. juli 2018.

Præ-accepterede brand-løsninger er offentliggjort

09. januar 2019

Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen har offentliggjort de præ-accepterede løsninger for brand, som FRI har leveret høringskommentarer til.

BR18-vejledning: Lyd i kontor- og hospitalsbyggeri

18. august 2018

TBST har udsendt forslag til en ny vejledning om lydforhold i kontor- og hospitalsbyggeri til kommentering hos FRI.