Søgeresultat: 6 resultater

Høringssvar: BR18

14. juni 2017

Høringssvar: Certificeringsordning

14. juni 2017

FRI har indsendt høringssvar til den nye certificeringsordning.

BR18 og Certificeringsordning er sendt til EU

21. september 2017

De to bekendtgørelser er nu sendt til EU, der har de næste tre måneder til at vurdere, om der er tekniske handelshindringer i forslagene. I praksis betyder det, at vi nu kender teksterne i en mere eller mindre færdig version.

BR18- vejledninger om brandkrav

24. november 2017

login

Som bekendt er det kravene til brand, der kommer til at betyde væsentlige ændringer i det kommende bygningsreglement. I sidste uge løftede Trafik- og Byggestyrelsen så planerne for, hvilke vejledninger de vil udarbejde til brand, og hvordan deres produktionsplan er skruet sammen.

Bygningsreglement 2018 og ny certificeringsordning

04. december 2017

login

Her på siden har vi samlet alle de sider, der har at gøre med BR18 og den nye certificeringsordning, som forventes at træde i kraft den 1. januar 2018.

Høring over ændring af bygningsreglement 2018 (BR18)

11. april 2018

TBST har udsendt forslag til ændring af Bygningsreglementet. For rådgivere finder vi de væsentligste ændringer i afsnittet vedrørende energi – transmissionstab, tæthed af klimaskærm og Bygningsklasse 2020. Der er også ændringer til brandkrav, anerkendt statiker og frist for kommunens gennemførelse af stikprøvekontrol.