Søgeresultat: 16 resultater

Udbudsrådets vejledning for dialog ved udbud

01. oktober 2010

login

Udbudsrådet har lanceret en vejledning for dialog ved udbud. Download filen her.

Fortolkningsbidrag: Indkøb uden annonceringspligt

08. januar 2013

login

Fra 1. januar 2013 er tilbudslovens regler om annonceringspligt gældende for bilag II B-tjenesteydelser ophævet.

Miljøkrav ved udbud

08. januar 2010

login

Miljøkrav kan i visse tilfælde medinddrages i et udbud, men krav til de bydende og tilbuddene må ikke virke begrænsene for varernes fri bevægelighed. Endvidere skal miljøkravene have relevans for den udbudte opgave.

Tærskelværdien for bygherrerådgivning - udbudspligt?

08. januar 2010

login

Konkurrencestyrelsen har udtalt, at spørgsmålet om hvornår en bygherrerådgivningsydelse skal udbydes efter udbudsdirektivet afhænger af størrelsen af den samlede projekteringsydelse. Det vil sige at bygherrerådgivning, arkitektydelsen og ingeniørydelsen m.f. skal lægges sammen for at se, om tærskelværdien for direktiverne er overtrådt.

Tekniske specifikationer

08. januar 2010

login

Tekniske specifikationer volder store problemer i praksis, fordi udbyder ikke bare kan henvise til fabrikater som han ønsker tilbud på, da dette er i strid med EF traktatens regler om varers fri bevægelighed. Det er derfor nødvendigt at beskrive varerne i prosa og kun hvis dette er helt umuligt, kan der henvises til fabrikater.

Sideordnede licitationer

08. januar 2010

login

I visse tilfælde kan udbyder have behov for at få tilbud på to eller flere forskellige løsningsmodeller (materialer). Når disse er indkommet skal udbyder beslutte sig for hvilket han vil have. Herefter skal han vælge udfra det på forhånd fastlagte kriterium. Udbyder skal være opmærksom på, at gennemsigtigheden skal bevares.

Parallelle rammeaftaler

09. november 2009

login

I henhold til Udbudsdirektivet kan der indgås rammeaftaler mellerm en udbyder og flere virksomheder. I så fald kan tildelingen ske enten direkte eller ved miniudbud alt - afhængigt af, hvorvidt man umiddelbart kan konstatere hvilke af rammeaftaleindehaverne, der er bedst kvalificeret til at løse opgaven.