Søgeresultat: 12 resultater

Ydelsesbeskrivelsen for: Arbejdsmiljøkoordinering, 2014

13. august 2014

FRI og DANSKE ARK har udgivet en ydelsesbeskrivelse for arbejdsmiljøkoordinering i bygge- og anlægsprojekter.

FRI-guide: Klimatilpasset projektering

19. december 2013

En FRI task force har udarbejdet guiden: "Klimatilpasset projektering". Formålet er at sikre værdier og klimatilpasningsindsatsens effektivitet, henvendt til især FRI's mindre virksomheder, men også bygherrer og myndigheder.

Ydelsesbeskrivelsen for: Anlæg og Planlægning, 2013

08. maj 2013

Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for rådgivning i forbindelse med anlægsarbejder og planlægning.

Ydelsesbeskrivelsen for: Byggeri og Planlægning, 2012 - ikke længere aktuel

04. november 2016

Projektering af byggeri i overensstemmelse med energirammebestemmelserne i bygningsreglementet er en fælles opgave for alle projektets rådgivere. OBS - nyt tillæg om bæredygtighed i byggeriet. Bemærk tillægget er en betaversion.

Ydelsesbeskrivelsen for: Bygherrerådgivning, 2013

27. marts 2014

Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for bygherrerådgivning. Ydelsesbeskrivelsen tager udgangspunkt i byggeri, men kan ligeledes anvendes i forbindelse med anlæg.

"Som Udført"

08. januar 2010

Denne ydelsesbeskrivelse for "Som Udført" er et tillæg til FRI's og PAR's eksisterende ydelsesbeskrivelser for byggeopgaver.

Byfornyelse

08. januar 2010

Denne ydelsesbeksrivelse anvendes som grundlag for rådgivning i forbindelse med renovering af eksisterende beboelsesejendomme ved offentligt støttet byfornyelse samt ved aftalt boligforbedring.

Produktudvikling

08. januar 2010

Ydelsesbeskrivelsen finder anvendelse inden for designområderne konceptudvikling, produktudvikling og -industriel design.

Building and Planning, 2012

31. maj 2012

This description of services serves as a basis for providing consultancy in connection with building and planning projects.

Client Consultancy, 2003

08. januar 2010

This description of services serves as a basis for providing consultancy to clients. The description of services is based on building projects, but is also applicable to engineering projects.