Søgeresultat: 7 resultater

Forsikringstilbud: Erhvervs- og privatforsikring

07. november 2017

login

FRI etablerede i forbindelse med den daværende rammeaftale en samarbejdsaftale med Tryg, som giver fordelagtige priser på udvalgte erhvervs- og privatforsikringer. Dette tilbud er fortsat gældende som et tilbud for de firmaer, som vælger at tegne rådgiverforsikring hos Tryg.

Hvad er vigtigt, når du vurderer et forsikringstilbud?

07. november 2017

FRI har udarbejdet en tjekliste til brug for din vurdering af, hvad forsikringsselskaber tilbyder, når du undersøger udbuddet af rådgiverforsikringer.

Skadeforebyggende råd - Hvad skal man passe på?

08. marts 2019

login

FRI har i årevis i samarbejde med Tryg indsamlet erfaringer om skader med deraf følgende erstatningskrav. FRI har på dette grundlag udgivet en folder med forebyggende råd, som forhåbentlig kan mindske eller forhindre fremtidige skader.

Projektansvarsforsikring

12. januar 2010

login

Hvorfor projektansvarsforsikring? I princippet vil rådgiveransvaret være dækket af den sædvanlige ansvarsforsikring. Behovet for en separat forsikringsdækning i form af en projektansvarsforsikring bliver derfor først aktuelt i det øjeblik, særlige forhold gør sig gældende.

Tjek forsikringen i forbindelse med ABR 18

04. juli 2018

login

Der sker ændringer i ansvarsreguleringen, når kontrakter baseres på ABR 18 fremfor ABR 89. Derfor sørg for at få tjekket at forsikringen er up-to-date og undersøg, hvornår du skal tage forsikringsselskabet med i dialogen. Vi har samlet nogle af de spørgsmål, som du bør være opmærksom på.

Forsikring – husk dækning for projektmangler

25. oktober 2018

login

ABR 18 § 49 stk. 2 indfører en straf for rådgiver, der glemmer ydelser i projektet, når dette først opdages under udførelsen.

Forlig kræver forsikringsselskabets accept

25. oktober 2018

login

Der er i ABR 18 indført en konfliktløsningsmodel, der forudsætter en indledningsvis forhandling mellem parterne og senere deltagelse i mediation/mægling, hvis ikke konflikten bliver løst i den indledende forhandling.