Søgeresultat: 41 resultater

ABService 2003

21. oktober 2009

login

Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser er ikke et aggreed document a la AB 92 og ABR 89, men benyttes ved udlicitering af serviceydelser.

General conditions for consulting services (GBR92)

14. april 2011

login

General conditions for consulting services (GBR92) and the form of agreement.

Notat om ansvarsbegrænsninger vedr. jordforurening

03. april 2013

FRI har i samarbejde med Regionernes Videncenter for Jordforurening udarbejdet dette notat.

FRI Infoskrivelse: RUT og udenlandske medarbejdere

23. januar 2014

login

I forbindelse med udbud af fx entrepriser eller andre tjenesteydelsesopgaver er der ofte behov for at stille krav til de bydende om at overholde registrering i RUT (Register over Udenlandske Tjenesteydere). FRI har praktiske tips og tekstforslag.

EFCA: Vejledning om integrerede kontrakter

24. november 2011

EFCA’s udvalg om det interne marked har udarbejdet en vejledning om ingeniørens rolle i henholdsvis totalentreprisekontrakter og forskellige former for OPP, hvor finansiering, drift og vedligehold indgår ud over selve byggeriet.

Konkursnotat

28. august 2013

login

Hvis din bygherre en dag ikke længere kan betale regningerne, hvad gør du? Molt Wengels specialister på området har udarbejdet et ni-siders notat over rådgiverens rettigheder og pligter i forbindelse med rekonstruktion og konkurs. Skal du arbejde videre? Må bygherren bruge materialer selv om de ikke er betalt? Kan rådgiver ophæve kontrakten?

ABR 89 - Alm. bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (1989)

08. marts 2016

ABR 89 er udarbejdet med henblik på teknisk rådgivning og bistand inden for bygge- og anlægsområdet. ABR 89 er et agreed document indgået af byggeriets parter f.eks. staten, KL, rådgiverne m.fl. Det tilrådes at benytte ABR 89 i sine aftaler, da den har ansvarsbegrænsninger vedr. tid, indirekte tab, pro rata, tilsyn m.m., der er bedre end dansk ret.

GBR 92 - Generelle Bestemmelser for Rådgivning (1992)

03. april 2014

Generelle Bestemmelser for Rådgivning (GBR92) er udarbejdet af Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) til brug for indgåelse af rådgivningsaftaler, der ikke på hensigtsmæssig måde dækkes af ABR89. Dvs. at det er en ABR, der er renset for det byggerirelaterede, hvilket gør den anvendelig på en lang række opgaver, der ikke vedrører byggeri.

General Conditions for Consulting Services (ABR 89)

12. januar 2010

Translation of ABR89 to English

ABR 89 Danida

12. januar 2010

ABR 89 Danida fraviger og supplerer ABR 89 på en række punkter, da Danidas kontrakter om leverance af rådgivningsydelser på en række områder er atypiske i forhold til sædvanlige rådgivningskontrakter, idet opgaverne overvejende foregår i udlandet og sjældent er egentlige projekteringsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver.