Søgeresultat: 46 resultater

Bygherres samt projekterendes/rådgivendes ansvar og pligter

05. januar 2010

Den projekterende eller rådgivende har ligesom bygherren et juridisk ansvar, når der skal udarbejdes projektmateriale til et bygge- eller anlægsarbejde. Her kan du få oplysninger om ansvar og pligter for bygherrer og for projekterende /rådgivende.

Udvidelsen af loven om registrering af ledningsejere

18. maj 2011

Loven udvides til at dække havbunden og ledninger der afleder spildevand el. lign.

Miljøministeriets krav om revisorerklæringer

26. januar 2012

Miljøministeriets udbudsjurister har meddelt, at krav om revisorerklæring ændres således at administrerende direktør eller økonomichef kan afgive tilsvarende erklæring under strafansvar.

ABService 2003

21. oktober 2009

login

Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser er ikke et aggreed document a la AB 92 og ABR 89, men benyttes ved udlicitering af serviceydelser.

General conditions for consulting services (GBR92)

14. april 2011

login

General conditions for consulting services (GBR92) and the form of agreement.

Notat om ansvarsbegrænsninger vedr. jordforurening

03. april 2013

FRI har i samarbejde med Regionernes Videncenter for Jordforurening udarbejdet dette notat.

FRI Infoskrivelse: RUT og udenlandske medarbejdere

23. januar 2014

login

I forbindelse med udbud af fx entrepriser eller andre tjenesteydelsesopgaver er der ofte behov for at stille krav til de bydende om at overholde registrering i RUT (Register over Udenlandske Tjenesteydere). FRI har praktiske tips og tekstforslag.

EFCA: Vejledning om integrerede kontrakter

24. november 2011

EFCA’s udvalg om det interne marked har udarbejdet en vejledning om ingeniørens rolle i henholdsvis totalentreprisekontrakter og forskellige former for OPP, hvor finansiering, drift og vedligehold indgår ud over selve byggeriet.

Konkursnotat

28. august 2013

login

Hvis din bygherre en dag ikke længere kan betale regningerne, hvad gør du? Molt Wengels specialister på området har udarbejdet et ni-siders notat over rådgiverens rettigheder og pligter i forbindelse med rekonstruktion og konkurs. Skal du arbejde videre? Må bygherren bruge materialer selv om de ikke er betalt? Kan rådgiver ophæve kontrakten?

ABR 89 - Alm. bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (1989)

08. marts 2016

ABR 89 er udarbejdet med henblik på teknisk rådgivning og bistand inden for bygge- og anlægsområdet. ABR 89 er et agreed document indgået af byggeriets parter f.eks. staten, KL, rådgiverne m.fl. Det tilrådes at benytte ABR 89 i sine aftaler, da den har ansvarsbegrænsninger vedr. tid, indirekte tab, pro rata, tilsyn m.m., der er bedre end dansk ret.