Søgeresultat: 114 resultater

Kronik: Rådgivere er klar til at indtage en central rolle

12. januar 2010

Det der vil sætte dagsorden for byggeriet, og være med til at generere udviklingen, vil være et dynamisk samspil mellem lovgivning, nye metoder og nye materialer.

Kronik: Grib chancen

12. januar 2010

FRI er gået sammen med DI for at tilpasse sig omgivelserne og fortsat have indflydelse hvor der er bedst gennemslagskraft til fordel for rådgiverbranchen. Læs Henrik Garvers kronik fra Jyllands-Posten.

Debat: Forudsætningerne for vækst skal styrkes

14. januar 2010

FRI glæder sig over de økonomiske vismænd dropper kravet om vækstpakker og i stedet prioriterer andre væksttiltag.

Debat: Fokus på byggeriet

14. januar 2010

FRI ønsker at den offentlige sektor skal tænke mere langsigtet med deres investeringer. Ikke flere discountløsninger, der kun bliver endnu dyrere med årene. Det offentlige bør gå foran og hæven barren.

Klumme: Må vi så få lov til at bygge kvalitet til det offentlige?

18. maj 2011

Det er naturligvis fornuftigt nok at spare på de store armbevægelser, når man forvalter skatteborgernes penge. Men de omkostninger, der spares på opførelsen, er ofte dyre i længden. Inge Ebbensgaard slår et slag for kvalitet i det offentlige byggeri.

Debat: Besparelser skal tage hensyn til væksten

18. maj 2011

Set i lyset af den økonomiske krise og de tabte private arbejdspladser er det da også fornuftigt og nødvendigt at tøjle forbruget i den offentlige sektor. Men kommunerne bør tænke sig godt om, når de sætter gang i nedskæringerne fra år 2012.

KRONIK: Kommuner bør praktisere rettidig omhu

18. maj 2011

Det begynder at haste for kommunerne, hvis de skal udnytte lavkonjunkturen til at få lappet på de kommunale veje.

Klumme: Samarbejde er kommet for at blive

18. maj 2011

Byggebranchen er i gang med den nok største forandringsproces siden industrialiseringen af byggeriet. Processen med at digitalisere byggeriet er i gang. Men processen går langsomt og er hæmmet af, at byggebranchens parter ikke har været vant til den grad af samarbejde, som forandringsprocessen kræver.

Klumme: "Billig skidt" - om forventningsafstemning i byggeriet

18. maj 2011

Klumme fra Building Supply hvor Inge Ebbensgaard, FRI, slår et slag for kvalitet som tildelingskriterium i udbud.

Synspunkt: Dårlig luft koster elever to års skolegang

18. maj 2011

Byggeriudvalgets Lars Ørtoft har kommenteret PISA-undersøgelsen fra december 2010 og påpeget, at meget læring går tabt pga. dårligt indeklima i klasseværelserne.