Søgeresultat: 124 resultater

Høringssvar: Statikeranerkendelsesordning

28. maj 2010

Statikeranerkendelsesudvalget har gennem nogen tid arbejdet med en revision af statikerordningen. Læs FRI's høringssvar.

Høringssvar: Bygherrenøgletal

28. maj 2010

Erhvervs- og Byggestyrelsen har udarbejdet et udkast til ny bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. Se FRI's høringssvar.

Svar: Vejledning om anvendelse af IKT i byggeriet

15. januar 2010

FRI mener generelt at denne vejledning er meget lang og uoverskuelig. FRI har derfor stillet en række spørgsmål til emner som er uklare.

Høringssvar 25/3 2008: Rådgivernøgletal træder i kraft

15. januar 2010

FRI har afgivet høringssvar til et nyt system for nøgletal

Hørinssvar 3/9 2008: Nøgletalsvejledning for alment byggeri mv.

15. januar 2010

Generelt kommer vejledningen godt rundt om de forskellige vinkler i nøgletallene. Der er i høringssvaret kun kommenteret på de dele der er relevante for rådgivere.

Høringssvar: Statsbyggeloven udvides til kommuner og regioner

28. april 2011

Kommuner, regioner og andre, der bygger med tilskud fra det offentlige bliver omfattet af det, der tidligere hed statsbyggeloven. FRI hilser udvidelsen af anvendelsesområdet velkomment, men påpeger også at den administrative byrde skal holdes nede.

Høringssvar: Ændring af vinterbekendtgørelsen - forsøgsordningen

11. maj 2011

Høringen foreslog at gøre forsøgsordningen permanent. FRI tilkendegiver at både fast pris, pris efter forbrug og en hybrid mellem disse er relevante værktøjer til afregning af vinterforanstaltninger.

Svar 8/9 2008: Statikeranerkendelsesordningen

15. januar 2010

Statikeranerkendelsesudvalget sendte i juni 2008 forslag til ændring af statikeranerkendelsesordningen i høring. FRI sendte svar til Ingeniørforeningen i september 2008.

Svar: Bekendtgørelse om statikeranerkendelsesordningen

15. januar 2010

Erhvervs- og Byggestyrelsen sendte i oktober 2008 en bekendtgørelse om statikeranerkendelsesordningen i høring. FRI sendte sit svar i oktober 2008.

Høringssvar BR2010

18. maj 2011

På baggrund af medlemskredsens input har FRI indsendt høringssvar. Der fokuseres særligt på indeklima og energiforbrug i bygninger samt nye lavenergirammer.