Søgeresultat: 5 resultater

Rådgivernøgletal - Krav træder i kraft pr. 1. oktober 2009

15. januar 2010

Pr. 1. Oktober 2009 skal de statslige og almene bygherrer i deres udbud stille krav om at de bydende leverer nøgletal eller tilsvarende for tidligere gennemførte projekter.

Hvad er nøgletalssystemet?

15. januar 2010

Nøgletalssystemet er en evalueringsform som skal give et bedre indblik i rådgivernes kvalitet. Pris bør ikke være det eneste udvælgelseskriterium, og derfor bliver nøgletallene et godt redskab for både udbyder og tilbudsgiver.

Rådgivernøgletal

08. januar 2013

BEC, Byggeriets Nøgletal m.fl. er en neutral trediepart som kan beregne dine nøgletal.

Byggeriets parter underkender nøgletalssystem

15. januar 2010

I september 2008 underkendte FRI sammen med Danske Ark, Dansk Byggeri, ByggematerialeBranchen, TEKNIQ Byggeriets Evalueringscenters nøgletalssystem

Eftersyn af nøgletalssystemet

03. oktober 2013

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Bygningsstyrelsen vil i den kommende tid evaluere nøgletalssystemet for alment og statsligt byggeri. Formålet er bl.a., at vurdere om systemet lever op til hovedformålet om at fremme kvalitet og effektivitet i byggeriet ved brug af nøgletal.