Søgeresultat: 24 resultater

Ny hjemmeside med gratis viden om brandsikring af tage.

22. september 2014

Mange bygningsejere får i disse år renoveret taget for at nedsætte varmeregningen. DBI har lavet en hjemmeside med gratis viden om tagløsninger, der fungerer både byggeteknisk og sikkerhedsmæssigt.

Tilskudsmuligheder: Energispareindsatsen

04. juli 2016

FRI har indgået en række samarbejder med energiselskaber for at fremme energispareindsatsen ved at videreformidle mulighederne for tilskud ved bl.a. energispareprojekter og energirenoveringer.

Samarbejdsaftale med Viegand Maagøe om energisparetilskud

06. november 2014

FRI har indgået en samarbejdsaftale med Viegand Maagøe, som betyder, at FRI medlemmer kan sende en af markedets højeste energisparetilskud videre til kunderne, uden at de belastes af krav til dokumentation og kvalitetssikringssystem.

FRI Vision: Danmark som førende energination

27. januar 2010

FRI har produceret et oplæg, der fokuserer på Danmarks energiforbrug, -for­syning og -produktion under overskriften ’FRI vision: Danmark som førende energination’. FRI ønsker hermed at levere langsigtede visioner, der understøtter, at det danske samfund vil være blandt de mest konkurrencedygtige økonomier i verden.

Debatindlæg: Sløjf energiselskabernes monopol

15. januar 2014

Af Henrik Garver, adm. direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI og Niels Jørgen Hansen, adm. direktør i TEKNIQ. Politiken, d. 21. januar 2009.

Debatindlæg: Sæt energispareindsatsen fri

29. november 2012

FRI opfordrer til at benytte muligheden for at konkurrenceudsætte energispareindsatsen. Det sikrer bedre udnyttelse af relevante kompetencer, og beregninger viser, at eksterne aktører kan levere samme besparelse for den halve pris.

Pressedemeddelelse: 7 org. foreslår ny plan for energibesparelser

06. januar 2010

En markedsplads for energibesparelser og en energisparefond er vejen til at sætte skub i energibesparelserne. Det foreslår syv medlemmer af Klima- og Energiministerens Koordinationsudvalg i et forslag til ny organisering af energispareindsatsen

Pressemeddelse: Enighed om nye veje i klima- og energipolitikken

06. januar 2010

Byggeerhvervet kan og bør spille en stor rolle i den fremtidige energispareindsats - 40 procent af det danske energiforbrug bruges i bygninger. Derfor præsenterede Danske Arkitektvirksomheder, Dansk Byggeri, FRI samt TEKNIQ et fælles bud på, hvad der kræves for at få den danske energispareindsats tilbage på en effektiv kurs.

Pressemeddelse: Evaluering dumper energihandlingsplan

06. januar 2010

Et enigt byggeerhverv genkender kritikken i evalueringsrapport på energispareområdet. Elselskaberne er dumpet, og den danske energisparindsats må snarest muligt gentænkes. Klima- og Energiministeriet fremlagde den 23. december en kritisk evaluering af effekterne af den hidtidige energispareindsats. Ifølge byggeerhvervets organisationer er der tale om en så væsentlig og alvorlig kritik, at det må give anledning til en revision af den hidtidige energisparepolitik.

PM: Energiforliget sætter skub i energirenovering og -effektivisering

23. marts 2012

Med det nye energiforlig bliver der sat fokus på energirenovering og en effektivisering af energispareindsatsen. Tiltag, som Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) længe har efterlyst.