Søgeresultat: 53 resultater

DKBI-kurser

27. februar 2014

Oversigt over Dansk konstruktions- og betoninstituts (DKBI) kurser.

Bygherreforeningens kurser

29. august 2012

Bygherreforeningen tilbyder mange forskellige kurser med relevans for rådgivende ingeniører. Få et overblik over deres kurser.

Byggecentrums kurser

16. november 2012

Byggecentrum udbyder mange forskellige kurser med relevans for rådgivende ingeniører.

Ny uddannelse af energikonsulenter

09. december 2015

Københavns Erhvervsakademi udbyder nu en uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere i samarbejde med Energistyrelsen.

Bygherrens projekt- og proceslederuddannelse

18. december 2013

Bygherreforeningen har i samarbejde med University College Copenhagen udviklet en modulbaseret uddannelse, som går helt tæt på hverdagen som bygherrens projektleder.

Kunne du tænke dig at blive syns- og skønsmand?

04. september 2014

FRI udmelder jævnligt skønsmænd fra vores database. For at sikre en ordentlig kvalitet af de skønserklæringer der udarbejdes, opfordrer FRI til at deltage i kurser om, hvordan man agerer som syns- og skønsmand.

Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet

03. april 2013

Bygherreforeningen m.fl. har udarbejdet en hvidbog om bæredygtighed i byggeriet, som skal give byggeriets parter en fælles platform for at diskutere og arbejde med bæredygtighed - både ift. nybyggeri og renovering.

BedreBolig - en overvejelse værd

09. januar 2014

Selvom ordningen 'BedreBolig' lader noget tilbage at ønske, så bør rådgivere med interesse for privatboligmarkedet stadig kigge nærmere på ordningen. For der er bevilget 45 mio. kr. til markedsføring, og der udbydes (gratis) kurser.

Genanvendelse af projekt (juni 1999)

28. maj 2010

login

ABR 89 pkt. 3.1.3 indeholder en honoreringsform til brug for genanvendelse af projekter.

FRI Infoskrivelse 1.18: Forsikring af projekter i udlandet

29. august 2012

login

I henhold til Forsikringsbetingelsernes § 3 dækker forsikringen erstatningsansvar for skade eller tab indtruffet i hele verden ekskl. USA/Canada.