Søgeresultat: 303 resultater

Modelprogram for daginstitutioner

18. maj 2011

Modelprogrammet har til formål at inspirere kommuner og bygherrer i arbejdet med daginstitutionsprojekter. Værktøjet kan bl.a. hjælpe med bedre indeklima, effektiv energiudnyttelse og sikring af brugernes behov.

Byggeriudvalgets initiativkatalog

18. maj 2011

login

FRI præsenterede i november 2009 en overordnet klimavision for Danmark. Dette delnotat fra Byggeriudvalget understøtter FRI’s vision om, at Danmark skal have reduceret udledningen af drivhusgasser med 80 procent i 2050, samt at den danske infrastruktur, i form af bygningsmassen, skal gøres robust i forhold til de fremtidige konsekvenser af klimaforandringerne.

Digital kvalitetssikring

21. juni 2012

Ved at bruge sin smartphone med et tilhørende program er det nu muligt at udføre kvalitetssikring og fotodokumentation nemt og hurtigt. Smartphonen kan via internetforbindelsen selv vedhæfte GPS-koordinater og billederne bliver automatisk indsat i en rapportskabelon.

Rapport om bedre indeklima i lavenergibyggeri

18. maj 2011

EBST og Aalborg Universitet har analyseret indeklimaet i det eksisterende lavenergibyggeri for at lære af erfaringerne i fremtiden. For det har vist sig at indeklimaet har været taberen i jagten på energibesparelser.

Hvordan afregnes vinterforanstaltninger bedst?

29. august 2012

Hvem bærer omkostningerne til dræn, opbevaring af byggematerialer og snerydning ved byggeri i vinterperioden? Lise Haugaard-Jensen fra Alectia, der er meget aktiv i Vinterkonsulenterne har skrevet en god konkret artikel om de forhold, man som rådgiver og bygherre skal være opmærksom på ved byggeri om vinteren.

TEST dine bæredygtige ideer og løsninger

01. december 2011

Alt for mange af byggeriets gode ideer til at skabe grønne løsninger når ikke ud på det kommercielle marked. Realdania vil med initiativet TEST over de næste fem år hjælpe byggeriets bæredygtige løsninger fra ide- og udviklingsplan til at slå igennem på markedet.

To rapporter om praktisk brug af Eurocodes

12. april 2012

EU-kommissionens Joint Research Center(JRC) har udgivet to rapporter om Eurocodes med tilhørende eksempler med titlerne "Bridge design" og "Seismic design of buildings".

Portal om sygehusbyggerier i Danmark

21. juni 2012

På www.godtsygehusbyggeri.dk finder du alt om de store sygehusbyggerier. Følg udviklingen, find kontaktpersoner, få overblik over mediernes dækning mv.

Oversigt over klassificerede undertagsprodukter

05. september 2012

DUKO har udgivet en ny oversigt over klassificerede undertagsprodukter, som henviser til leverandører af DUKO-klassificerede materialer.

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

24. maj 2016

Trafik- og Byggestyrelsen har udarbejdet et tillæg til den eksisterende eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Tillægget indeholder nye eksempler om brandsikring af bygninger med stråtage, høje bygninger (op til 45 m) og kabelklasser.