Søgeresultat: 490 resultater

Ydelsesbeskrivelsen for: Arbejdsmiljøkoordinering, 2014

13. august 2014

FRI og DANSKE ARK har udgivet en ydelsesbeskrivelse for arbejdsmiljøkoordinering i bygge- og anlægsprojekter.

FRI: Bygherrer, arkitekter og rådgivere står sammen om handleplan

23. januar 2014

FRI's kommentar til regeringens 'Handleplan for nedbringelse af arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen'.

Høringssvar 25/3 2008: Rådgivernøgletal træder i kraft

15. januar 2010

FRI har afgivet høringssvar til et nyt system for nøgletal

Hørinssvar 3/9 2008: Nøgletalsvejledning for alment byggeri mv.

15. januar 2010

Generelt kommer vejledningen godt rundt om de forskellige vinkler i nøgletallene. Der er i høringssvaret kun kommenteret på de dele der er relevante for rådgivere.

Høringssvar: Gør energirådgivning fradragsberettiget

01. december 2011

FRI lægger i sit svar vægt på at energirådgivning bør være fradragsberettiget fremfor forslaget om at kunne købe rådgivning på sælgers regning.

Høringssvar: Fælles krav til digitalt byggeri

28. juni 2012

FRI er i sit høringssvar overordnet tilfreds med samordningen af kravene. Men påpeger også problemer ift. digitalisering for digitaliseringens skyld, samt detailregulering, fx ift. specifikke krav til klassifikationer, der endnu ikke findes, og som evt. kan vise sig at være hæmmende.

Høringssvar: Cuneco informationsniveauer

11. januar 2013

FRI er i sit høringssvar meget positive over tankerne bag informationsniveauerne og de muligheder, det giver for faktisk at beskrive, hvad der skal leveres. FRI opfordrer dog til en dialog om at synliggøre synergien med FRI's ydelsesbeskrivelser.

Høringssvar: Nationalt anneks til hhv. Eurocode 0 og 7

29. maj 2013

login

FRI's høringskommentarer er taget med i revisionen, der blandt andet har medført, at der indføres et ekstra lasttilfælde samt en faktor i det nationale anneks til Eurocode 0.

Høringssvar: Digital mangelinformation

31. oktober 2013

FRI har afgivet høringssvar til bips' kommende publikation om 'Digital mangelinformation', der erstatter to tidligere bips-publikationer (C207 og U104).

Byggeriudvalgets initiativkatalog

18. maj 2011

login

FRI præsenterede i november 2009 en overordnet klimavision for Danmark. Dette delnotat fra Byggeriudvalget understøtter FRI’s vision om, at Danmark skal have reduceret udledningen af drivhusgasser med 80 procent i 2050, samt at den danske infrastruktur, i form af bygningsmassen, skal gøres robust i forhold til de fremtidige konsekvenser af klimaforandringerne.