Roede -maend

Få et gratis vejledningsforløb om arbejdsmiljø

BAR Bygge & Anlæg har udarbejdet et faktablad, som beskriver muligheder for og ideer til gratis kortere vejledningsforløb

Som en del af FRI og Danske Ark´s hotline for rådgivere har BAR Bygge & Anlæg udarbejdet et faktablad, som beskriver muligheder for og ideer til gratis kortere vejledningsforløb.

Har du et konkret behov eller en ide, så kontakt hotlinen for en afklaring af mulighederne.

BAR Bygge & Anlæg kommer ud på din virksomhed og holder et oplæg på ca. en halv time og lægger derefter op til diskussion. Drøftelsen kan foregå i plenum eller som gruppearbejde, alt afhængigt af deltagerantal og ønsker.

Vejledningsforløb kan bookes på 4080 1400 eller hotline@bar-ba.dk

Læs mere