Hvad laver en rådgivende ingeniør?

Hvornår kan en ingeniør kalde sig rådgivende? Og hvad er særligt for de opgaver, en rådgivende ingeniør påtager sig? Nøgleordet er uvildighed.


 

Det, som er grundlaget for rådgivende ingeniørers arbejde, er, at den rådgivende er uvildig og uafhængig af andre interesser end det projekt, han arbejder med. En rådgivende ingeniør kan altså ikke have en fast aftale med en vinduesproducent.

I praksis er det kundens sikkerhed for, at den rådgivende ingeniør løser opgaven ud fra kundens behov – og ikke ud fra at han selv kan tjene på at anbefale et specifikt produkt. Det betyder, at han altid er i kundens ringhjørne.

En stor del af den rådgivende ingeniørs opgaver ligger derfor forud for projektet/byggeriets egentlige startfase, hvor han varetager design og planlægning af projektet – og planlægger projektets udførelse.

Den rådgivende ingeniør har med sine mange års erfaring og brede kendskab til ingeniørbranchen forudsætningerne for at kunne vurdere mange forskellige problemstillinger og kan derfor vejlede grundigt, når eksempelvis en bygning, en brokonstruktion, en motorvej eller et havneanlæg bygning skal opføres. Rådgiveren sikrer, at kunden får den løsning, han har bestilt.

Mens byggeriet er i gang vil den rådgivende ingeniør have mange forskellige funktioner. Han kan hjælpe bådebygherren og entreprenørerne med at omsætte planer til virkelighed og finder ofte løsninger på de spørgsmål, der opstår under byggeriet. Det er derfor vigtigt, at den rådgivende ingeniør er en dygtig kommunikator.

Rådgivende ingeniører arbejde inden for mange forskellige områder. Det kan bl.a. være inden for byggebranchen, miljø- og energisektoren, infrastruktur, geologi, eksport, kemiske processer eller som forsyningsingeniør. Det er også ofte rådgivende ingeniører, der laver undersøgelser for kommuner eller staten, når det handler om tekniske emner.

Læs mere om FRI

Udbud - Keep it simple
Udbud - Keep it simple
FRI-vejledning beskriver mulighederne for at udbyde så simpelt som muligt med det formål at sænke transaktionsomkostningerne. Seneste version er fra august 2018.
Den Lille Hvide i totalenterprise, 2005
Den Lille Hvide i totalenterprise, 2005
Retningslinjer for udbud mv. ved anvendelse af totalenterpriseformen ved bygge- og anlægsarbejder. Henvisningerne til udbudsreglerne er forældet. Den lille Hvide er under revision.