Generelle betingelser for Industrirådgivning (GBI 14)

FRI har udarbejdet et standardaftalesæt for rådgivning i industrien. GBI 14 regulerer forholdet mellem kunden og rådgiveren og fastlægger de principper, som skal lægges til grund for aftaleforholdet ved en opgave inden for industrirådgivning.

GBI 14 regulerer forholdet mellem kunden og rådgiveren og fastlægger de principper, som skal lægges til grund for aftaleforholdet ved en opgave inden for industrirådgivning.

GBI 14 baserer sig på samme aftaleretslige principper med hensyn til gennemførelse af rådgivningsopgaver som ABR 89, men de byggetekniske terminologier indgår ikke i GBI 14.

I GBI 14 beskrives og aftales bl.a. rådgiverens og klientens roller, ydelser og honorering, ophavsret, ansvar og forsikring, og endelig beskrives forhold i forbindelse med udskydelse, standsning og tvister.

Hent GBI 14

Hent tilhørende aftaleformular