Aftaleforhold og udbud

Arbejdet i FRI

Her kan du læse mere om FRI's arbejde med aftaleforhold. Du finder information om FRI's aftaleudvalg, og de temaer der er aktuelle på området. Det er også muligt at se høringer og høringssvar, der relaterer sig til aftaleforhold.