Høring: Ydelsesbeskrivelsestillæg om Bæredygtighed

FRI, Danske Arkitektvirksomheder og Bygherreforeningen har med støtte fra Realdania udarbejdet et tillæg til Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Landskab 2018, som skal hjælpe parterne med at indkøbe bæredygtighedsydelser. Tillægget er nu så vidt, at organisationerne sender udkastet i høring.

FRI, Danske Ark og Bygherreforeningen skriver - som afsendere af tillægget - ikke selv høringssvar. Eventuelle kommentarer bedes indskrives i Høringsskemaet herunder og sendes på mail til Danske Arkitektvirksomheder ved Ulla Michael på um@danskeark.dk senest fredag den 19. august kl. 12.

 

Andre høringer og høringssvar