}
Høring: Ændring af affaldsbekendtgørelse og affaldsdatabekendtgørelse

Miljø- og Fødevareministeriet har sendt ændring af bekendtgørelse om affald og bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet i høring.

Baggrunden for revisionen af affaldsdatabekendtgørelsen er at implementere artikel 35 i affaldsrammedirektivet. Kommentarer til høringen sendes til Ulrik Ryssel Albertsen ura@frinet senest den 30. september 2020 kl. 12.

Andre høringer og høringssvar

Høringssvar: Konsortievejledning
Høringssvar: Konsortievejledning
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har sendt en ny vejledning i høring, der skal hjælpe de bydende. FRI’s høringssvar konstaterer, at også denne vejledning reelt ikke hjælper virksomhederne