Høring: Vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning

Miljøministeren har udsendt høring af bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning.

 

Udkastet til bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning rummer regler, der udmønter de forventede nye hjemler i vandforsyningsloven, der blev fremsat den 3. oktober 2019.

Kommentarer og input sendes til Ulrik Ryssel Albertsen URA@frinet.dk  senest den 13. november 2019.

Se høringsmateriale på Høringsportalen