Høringssvar: Konsortievejledning

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har sendt en ny vejledning i høring, der skal hjælpe de bydende. FRI’s høringssvar konstaterer, at også denne vejledning reelt ikke hjælper virksomhederne.

Der stilles alt for mange krav til, at virksomhederne kan nå at vurdere mulighederne inden for tilbudsfristerne. Og vejledningen tager alt for mange forbehold. Så bindende forhåndsbesked er vejen frem!

Andre høringer og høringssvar

Høringssvar: BR18 - opblødning og meget andet
Høringssvar: BR18 - opblødning og meget andet
FRI har afgivet høringssvar vedr. BR18. Overordnet set er det FRI’s holdning, at de certificerede skal bruges, hvor det er nødvendigt. Der er derfor generel ros til, at man nedklassificerer en række bygninger, men dog også advarsler om, at man måske flytter visse typer opgaver for lavt ned, og at definitioner skal være klare.