Høringssvar: Konsortievejledning

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har sendt en ny vejledning i høring, der skal hjælpe de bydende. FRI’s høringssvar konstaterer, at også denne vejledning reelt ikke hjælper virksomhederne.

Der stilles alt for mange krav til, at virksomhederne kan nå at vurdere mulighederne inden for tilbudsfristerne. Og vejledningen tager alt for mange forbehold. Så bindende forhåndsbesked er vejen frem!

Andre høringer og høringssvar

Høring: Ydelsesbeskrivelsestillæg om Bæredygtighed
Høring: Ydelsesbeskrivelsestillæg om Bæredygtighed
FRI, Danske Arkitektvirksomheder og Bygherreforeningen har med støtte fra Realdania udarbejdet et tillæg til Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Landskab 2018, som skal hjælpe parterne med at indkøbe bæredygtighedsydelser. Tillægget er nu så vidt, at organisationerne sender udkastet i høring.