Høringssvar: Vejledning om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

FRI har afgivet høringssvar på udkast til Vejledning om boringsnære beskyttelsesområder
(BNBO).

Andre høringer og høringssvar

Høringssvar: BR18 - opblødning og meget andet
Høringssvar: BR18 - opblødning og meget andet
FRI har afgivet høringssvar vedr. BR18. Overordnet set er det FRI’s holdning, at de certificerede skal bruges, hvor det er nødvendigt. Der er derfor generel ros til, at man nedklassificerer en række bygninger, men dog også advarsler om, at man måske flytter visse typer opgaver for lavt ned, og at definitioner skal være klare.