Høringssvar: Vejledning om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

FRI har afgivet høringssvar på udkast til Vejledning om boringsnære beskyttelsesområder
(BNBO).

Andre høringer og høringssvar

Høring: Ydelsesbeskrivelsestillæg om Bæredygtighed
Høring: Ydelsesbeskrivelsestillæg om Bæredygtighed
FRI, Danske Arkitektvirksomheder og Bygherreforeningen har med støtte fra Realdania udarbejdet et tillæg til Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Landskab 2018, som skal hjælpe parterne med at indkøbe bæredygtighedsydelser. Tillægget er nu så vidt, at organisationerne sender udkastet i høring.