Hvis ABR fraviges: Spørg hvorfor?

Bygningsstyrelsen har på vegne af Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen udarbejdet en bygherrevejledning for de statslige bygherrer. Heri anbefales et ”følg-eller forklar”- princip.


 

I vejledningen fremgår det, at Bygningsstyrelsen følger det nye AB18-aftalesystem, og at hvis AB18 fraviges, anvendes et følg-eller-forklar-princip, så eventuelle fravigelser alene sker på et sagligt og velbegrundet grundlag. Samtidig anbefales alle andre offentlige bygherrer også at anvende AB18 og følg-eller-forklar-princippet.

Bygherrevejledning 2019 er en praktisk introduktion til byggeprocessen. Vejledningen henvender sig til offentlige bygherrer, dvs. staten, regioner og kommuner, men andre bygherrer herunder bygherrer indenfor det almene byggeri, kan benytte den i det omfang de finder den relevant og anvendelig. Andre bygherrer kan dog have andre rammevilkår, der gør sig gældende.

Vejledningen gennemgår byggeriets faser fra initiativ til ibrugtagning og drift af bygnin-gen, samt tværgående temaer man som bygherre skal og bør forholde sig til på tværs af faserne.

Bygherrevejledning 2019 erstatter Bygherrevejledning 2008. Hent vejledning

FRI hilser den nye Bygherrevejledning velkommen. Læs pressekommentaren her

 

 

Sidst opdateret 12-09-2019 af Tine Lautrup Christensen