FRI offentliggør ny Ydelsesbeskrivelse for Anlæg 2019

Pressemeddelelse: FRI har netop offentliggjort Ydelsesbeskrivelse for Anlæg 2019 (YBA 19), der er en revideret udgave af Ydelsesbeskrivelse for Anlæg og Planlægning 2013.

Den nye YBA 19 er væsentlig udbygget for at tage højde for AB/ABR-18 regelsættets krav og ydelser. Ændringerne i YBA 19 er derfor ret omfattende for at synliggøre samarbejdet mellem parterne, og ikke mindst rådgiverens ydelser og leverancer. Af samme årsag er rådgiverens "projektdokumentation" udbygget, på principielt samme måde, som det er sket i YBL 18. Ydelser i Ydelsesbeskrivelse for Anlæg er naturligvis tilpasset de relevante ydelser for anlægsprojekter, men ydelser eller ansvar, der er identiske for byggeprojekter og for anlægsprojekter, er beskrevet ens i de 2 ydelsesbeskrivelser.

Formand for FRI’s aftaleudvalg Peder Nielsen, SWECO Danmark udtaler:

Siden AB-udvalget færdiggjorde de nye AB-regler har rådgiverne arbejdet med at tilpasse ydelsesbeskrivelserne til de nye krav i ABR. Med ydelsesbeskrivelsen for Anlæg er der nye ydelsesbeskrivelser for Bygherrerådgivning, Byggeri & Landskab samt Anlæg. Nu ser vi frem til at disse anvendes aktivt for at understøtte hovedformålet med revisionen af AB reglerne, herunder at kunne håndtere udviklingen i byggebranchen teknisk, kompentencefordelings- og procesmæssigt samt fremme effektivisering og produktivitet.

Der har deltaget rådgivere, som er specialister inden for de forskellige anlægstyper i håb om at favne bredest muligt. En væsentlig nyhed er indarbejdelse af ledningskoordinering og ledningskoordinator, der jo er en væsentlig aktivitet og opgave i de fleste anlægsopgaver. Ledningskoordinering er beskrevet som en opgave uden for den projekterende rådgivers normale opgaver og er beskrevet som en tillægsydelse.

 

”Ydelsesbeskrivelserne vil være en stor hjælp for anlægsbranchen til at fastlægge rådgiverens ydelser. Og det bliver forhåbentligt en branchestandard og god praksis for hurtig og fælles forståelse af anlægsydelserne
Formand for Infrastrukturudvalget Peter Hostrup Rasmussen, COWI.

Sammen med ydelsesbeskrivelsen er der udarbejdet en vejledning til hjælp for brugere af ydelsesbeskrivelsen, dvs. både bygherre, rådgivere og entreprenører. Vejledningen henviser generelt til YBL 18 og til de ændringer, der er indarbejdet i YBA 19. Herudover indeholder vejledningen en reference til relevante bestemmelser i AB-systemet med information om, hvordan disse er indarbejdet og tænkes anvendt i anlægsopgaver.

/ydelsesbeskrivelsen-for-anlaeg-2019/

Kontakt 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI: Adm. direktør Henrik Garver 3525 3742, hg@frinet.dk, eller vicedirektør og advokat Ulla Sassarsson 35253741, us@frinet.dk

Pressebilleder fra FRI findes her: /om-fri/kontakt/pressefotos/

__________ 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, er brancheforening for rådgiver- og ingeniørvirksomheder.
FRI står for uafhængig rådgivning. FRI står for bæredygtig udvikling. FRI har videnbaserede meninger om samfundsudviklingen.

  • FRI’s medlemsvirksomheder beskæftiger ca. 29.000 medarbejdere i Danmark og internationalt, og har en global omsætning på 30 mia. kr.
  • De store FRI virksomheder er blandt de største virksomheder i Europa inden for rådgivende ingeniørvirksomhed.

Læs mere

Kursus: Kontraktstyring for rådgivere - 12. september 2022
Kursus: Kontraktstyring for rådgivere - 12. september 2022
Er du som rådgiver god nok til at styre efter kontrakten, så du får de penge og den tid du er berettiget til? Og ved du, hvornår du skal unde en god kollega en dårlig kontrakt? Lægger du kontrakten i skuffen, og tager den op, når sagen er på vej i voldgift?