Forsyningsvirksomheder: Udbud under tærskelværdien

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet et notat om forsyningsvirksomheders udbud, når opgaven er under tærskelværdien.


 

Styrelsen bekræfter, at forsyningsvirksomheder skal følge Tilbudslovens regler, hvis der er tale om et entrepriseudbud under tærskelværdien. Hvis forsyningsvirksomheden ønsker at indkøbe mindre tjenesteydelser eller varer, kan udbudslovens regler om direkte indkøb anvendes. Bemærk, at disse regler ikke gælder for forsyningsvirksomheder, der er offentlige eller råder over særlige eller eksklusive rettigheder.

Læs mere

 

 

Sidst opdateret 12-09-2019 af Nicklas Främke Hansen