Opdateret gennemgang af reglerne om dokumentation

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har opdateret det juridiske notat "Gennemgang af reglerne om dokumentation" fra 30. juni 2017, så det følger seneste retspraksis.


 

I ”Gennemgang af reglerne om dokumentation” får du en detaljeret juridisk gennemgang af udbudslovens regler om dokumentation for oplysninger i ESPD’et – Det fælles europæiske udbudsdokument.

Læs mere

 

 

Sidst opdateret 05-09-2019 af Nicklas Främke Hansen

Læs mere om samme emne

Nye ændringer i Standardværdikataloget
Nye ændringer i Standardværdikataloget
I forbindelse med energiselskabernes energispareindsats, er der udviklet et Standardværdikatalog, som indeholder opgørelse af energisparepotentialer for standardiserede tiltag - primært af besparelser inden for husholdninger.
Sæt energisparelser på auktion
Sæt energisparelser på auktion
NrgX er en uvildig auktionsplatform med speciale i at auktionere større energibesparelser direkte fra industriaktører, installatører, rådgivere eller andre, som arbejder med energioptimering.