Opdateret gennemgang af reglerne om dokumentation

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har opdateret det juridiske notat "Gennemgang af reglerne om dokumentation" fra 30. juni 2017, så det følger seneste retspraksis.


 

I ”Gennemgang af reglerne om dokumentation” får du en detaljeret juridisk gennemgang af udbudslovens regler om dokumentation for oplysninger i ESPD’et – Det fælles europæiske udbudsdokument.

Læs mere

 

 

Sidst opdateret 05-09-2019 af Nicklas Främke Hansen

Læs mere om samme emne