Forrentning af for sent betalt honorar

Er rådgiverne egentlig er klar over, hvor store muligheder de har for at få forrentet deres tilgodehavender, hvis offentlige bygherrer betaler for sent? Diskontoen + 8% fra modtagelse af faktura - det kan godt blive store beløb, hvis der betales 1 dag for sent, når der er 30 dages betalingsfrist. Se bare delkendelsen fra i år, hvor der er et krav på morarenter på 5 mio. kr., bl.a. pga. at bygherren misser at betale til tiden, fordi forfaldsdagene er i weekenden! Herunder finder du kendelsen om forrentning af en entreprenørs tilgodehavende hos en offentlig myndighed. Kendelsen er væsentlig, da principperne om løbedage i AB 92 nu er videreført for rådgiverne i ABR 18.

Kendelsen fastslår , at det gamle princip ” Pengegæld er bringe-gæld” fortsat er gældende. Dvs. at gælden skal være betalt, så den er debitor i hænde inden udløbet af betalingsfristen. Det er derfor ikke godt nok, at kreditor(BH) anmoder banken om overførsel af tilgodehavendet på forfaldsdagen eller afventer første hverdag, hvis forfaldsdagen er en weekend eller helligdag.  

Konsekvenserne af den for sene betaling er ikke kun renter af den ene dags forsinkelse. Da de aftalte 30 kalenderdages betalingsfrist er løbedage, skal bygherren betale morarente fra datoen for Bygherrens modtagelse af fakturaen – vel og mærke 8% over diskontoen! Så det kan blive meget store beløb.

Læs mere

Kursus: Kontraktstyring for rådgivere - 12. september 2022
Kursus: Kontraktstyring for rådgivere - 12. september 2022
Er du som rådgiver god nok til at styre efter kontrakten, så du får de penge og den tid du er berettiget til? Og ved du, hvornår du skal unde en god kollega en dårlig kontrakt? Lægger du kontrakten i skuffen, og tager den op, når sagen er på vej i voldgift?