Højesteret: Vejstribekonsortium var ulovligt

Højesteret har afgjort, at de to virksomheder LKF Vejmarkering (nu GVCO) og Eurostar Danmark brød konkurrenceloven ved i 2014 at byde på opgaver hos Vejdirektoratet som et konsortium.


 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vandt den meget omtalte sag om konsortiedannelse i Højesteret. Dommen slår fast, at de to vejstribefirmaer har overtrådt konkurrenceloven ved at byde sammen med fælles prisfastsættelse og opgavefordeling på en opgave bestående af 3 områder, hvor de kunne have budt på enkelte af distrikterne alene. På denne måde anses firmaerne for at have haft til formål at begrænse konkurrencen. Dommen løser desværre ikke problemet for så vidt angår konsortiedannelsen på store opgaver for branchen.

Sidst opdateret 20-12-2019 af Tine Lautrup Christensen

Læs mere

Indgåelse af aftaler (oktober 2018)
Indgåelse af aftaler (oktober 2018)
I Danmark er de juridiske krav til, hvornår der er indgået en aftale, som udgangspunkt enkle. Det er ikke et krav, at en aftale skal være skriftlig eller underskrevet. Det skal blot være muligt at bevise, at begge parter har villet indgå en aftale om noget, og begge parter skal være i stand til at indgå en aftale.
Ophavsret - Immaterielle rettigheder (november 2018)
Ophavsret - Immaterielle rettigheder (november 2018)
I forhold til ABR 89, er beskyttelsen af rådgiverens ophavsret blevet gjort klarere i ABR 18, så man forhåbentlig undgår tidligere diskussioner og kontroverser på området. ABR Forenklet svarer til ABR 18 uden bestemmelserne om offentliggørelse.