Konkurrenceforvridende aftale for Klagenævnet

Klagenævnet for udbud har truffet afgørelse i en sag om de udbudsretlige konsekvenser af, at et tilbud er baseret på en ulovlig konkurrencebegrænsende aftale.


 

Sagen var, at et ministerium havde udbudt en rammeaftale iht. Udbudsloven. Der var valgt 4 vindere, hvoraf den ene støttede sin ”formåen” på 5 andre virksomheder. Måske kunne den ene af disse have budt alene. Der kunne derfor være tale om en ulovlig konkurrencebegrænsende aftale jf. den tidligere omtalte ”Vejstribesag”. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer kartelsager m.m. og Klagenævnet alene de udbudsretlige aspekter. Ministeriet havde ikke valgt at kunne benytte den frivillige udelukkelsesgrund i Udbudslovens §137 stk.1 nr. 4, hvorefter at tilbudsgivere kan udelukkes, hvis der er plausibel mistanke om konkurrenceretlige overtrædelser. Uanset dette skal en ordregiver udelukke, hvis der er et meget sikkert grundlag for tvivlen. At flere er gået sammen om at afgive tilbud, er ikke i sig selv nok, men det kan være tilfældet, hvis der er kendskab til, at en af deltagerne tidligere har budt på tilsvarende opgaver alene. Det var der ikke i den konkrete sag.

Sidst opdateret 25-02-2021 af Tine Lautrup Christensen

Læs mere

Kursus: Kontraktstyring for rådgivere - 12. september 2022
Kursus: Kontraktstyring for rådgivere - 12. september 2022
Er du som rådgiver god nok til at styre efter kontrakten, så du får de penge og den tid du er berettiget til? Og ved du, hvornår du skal unde en god kollega en dårlig kontrakt? Lægger du kontrakten i skuffen, og tager den op, når sagen er på vej i voldgift?