Pas på krav om ”dansk” i udbud!

Klagenævnet har den 30. marts 2021 afsagt en kendelse – ”Vestdavit mod Forsvarets Materiel og Indkøbsstyrelse”(FMI). 

Spørgsmålet i klagen var, hvorvidt klagers tilbud med rette var afvist som ukonditionsmæssigt. Det var klageren uenig i, men FMI fik medhold i, at klager ikke havde opfyldt diverse mindstekrav, bl.a. fordi ”sprog” i udbudsbekendgørelsen var angivet som ”dansk”. Klager havde skrevet sit tilbud på dansk, men havde vedlagt et datablad og nogle tegninger på engelsk. Det nye er, at dette blev anset for at være en tilsidesættelse af et mindstekrav, hvorfor ordregiver skulle afvise tilbuddet som ikke konditionsmæssigt. Hidtil har det været op til ordregiver at vurdere, om man i denne situation ville acceptere tilbuddet. Så kendelsen viser ny og skærpet praksis, som såvel bygherrerådgivere som tilbudsgivere skal være opmærksom på!

Sidst opdateret 08-04-2021 af Tine Lautrup Christensen

Læs mere

Hvordan er retsstillingen, hvis en samarbejdspartner går konkurs e.l.?
Hvordan er retsstillingen, hvis en samarbejdspartner går konkurs e.l.?
FRI har lavet en meget kort gennemgang af de forskellige scenarier, der dukker op, hvis ens samarbejdspartner fx bygherre/totalentreprenør, hoved-/totalrådgiver eller entreprenør går konkurs. Redegørelsen er ikke udtømmende og kan ikke træde i stedet for eller erstatte konkret juridisk rådgivning.
Aftale-Håndbogen
Aftale-Håndbogen
Aftale Håndbogen indeholder diverse værktøjer til at sikre en fornuftig aftaleindgåelse, bl.a. standardformularer og aftalebrev. Herudover er der information om diverse ABR 89-, ABR 18, ABR-F og GBF 19-bestemmelser.