Rammeaftaler – max. omsætning må ikke overskrides

EU‐domstolen har i en dom slået fast, at ordregiver har pligt til i udbudsbekendtgørelsen (og/eller udbudsbetingelserne) at angive en maksimal mængde og/eller en maksimal værdi af den ydelsen/varer, der skal leveres i henhold til rammeaftalen.

Tilkendegivelserne kan sammenfattes således: 1. Ved udbud af en rammeaftale skal der i udbudsbekendtgørelsen angives både en anslået mængde/værdi og/eller en maksimal mængde/værdi for anskaffelserne under rammeaftalen. Når den angivne maksimale mængde eller værdi er nået, må der ikke længere trækkes på rammeaftalen. Undladelse af de omtalte angivelser bevirker ikke i sig selv, at rammeaftalen kan erklæres for uden virkning, men indkøb ud over den angivne maksimum grænse må antages at medføre annullation af indkøbet.

Sidst opdateret 23-06-2021 af Tine Lautrup Christensen

Læs mere

Skræddersyet byggeri?
Skræddersyet byggeri?
EU domstolen har netop afsagt en dom i en sag, hvor Kommissionen fandt, at Østrig havde overtrådt udbudsreglerne ved ikke at havde udbudt et byggeri, som blev opført af en developer til brug for et 25 årigt uopsigeligt lejemål for staten.