Skræddersyet byggeri?

EU domstolen har netop afsagt en dom i en sag, hvor Kommissionen fandt, at Østrig havde overtrådt udbudsreglerne ved ikke at havde udbudt et byggeri, som blev opført af en developer til brug for et 25 årigt uopsigeligt lejemål for staten.

Staten blev frifundet.  Årsag: Ved leje af en bygning, som udlejeren skal opføre, kan en ordregivende myndighed uden udbudspligt stille krav til bygningens indvendige disponering såsom krav til antallet af rum og rummenes størrelse og indbyrdes placering etc., så længe sådanne krav ikke angår en speciel og usædvanlig indretning eller er meget omfattende. Krav til bygningens størrelse, konstruktion og ydre udformning vil derimod udløse udbudspligt. Forholdet mellem byggeudgifterne og lejens størrelse kan tilsyneladende have en eller anden betydning i visse tilfælde.

Sidst opdateret 20-05-2021 af Tine Lautrup Christensen

Læs mere

Hvordan er retsstillingen, hvis en samarbejdspartner går konkurs e.l.?
Hvordan er retsstillingen, hvis en samarbejdspartner går konkurs e.l.?
FRI har lavet en meget kort gennemgang af de forskellige scenarier, der dukker op, hvis ens samarbejdspartner fx bygherre/totalentreprenør, hoved-/totalrådgiver eller entreprenør går konkurs. Redegørelsen er ikke udtømmende og kan ikke træde i stedet for eller erstatte konkret juridisk rådgivning.