Tærskelværdier pr. 1. januar 2022 - 31. december 2023

Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen har offentliggjort de nye tærskelværdier, som skal være gældende fra 1. januar 2022 og to år frem.


 

Beløbsgrænserne i national valuta fastlægges på grundlag af kursudviklingen i de foregående to år og er – desværre – generelt gået lidt ned. Til vurdering af om en opgave overskrider tærskelværdierne skal medtages samtlige ydelser inden for enten entreprisen/rådgivningen, dvs. inkl. bygherreleverancer, delydelser og tillagt fx præmier eller betaling for at deltage i konkurrence/udbuddet og fx optioner m.m.

Tærskelværdien for, hvornår en opgave skal udbydes efter direktiverne, er:

BYGHERRER Tjenesteydelser Byggeri- og anlæg
Statslige bygherrer Mere end 1.043.126 kr. Mere end 40.100.744 kr.
Andre offentlige bygherrer Mere end 1.601.944 kr. Mere end 40.100.744 kr
Forsyningsvirksomheder Mere end 3.211.338 kr. Mere end 40.100.744 kr.  

 

Se FRI's flow chart over udbudsprocesser

Tærskelværdierne er eksklusiv moms og justeres hvert andet år. Se i øvrigt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside

 

Sidst opdateret 04-01-2022 af Tine Lautrup Christensen

Læs mere

Kursus: Kontraktstyring for rådgivere - 12. september 2022
Kursus: Kontraktstyring for rådgivere - 12. september 2022
Er du som rådgiver god nok til at styre efter kontrakten, så du får de penge og den tid du er berettiget til? Og ved du, hvornår du skal unde en god kollega en dårlig kontrakt? Lægger du kontrakten i skuffen, og tager den op, når sagen er på vej i voldgift?