Tærskelværdier pr. 1. januar 2020 - 31. december 2021

Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen har offentliggjort de nye tærskelværdier, som skal være gældende fra 1. januar 2020 og to år frem.


 

Beløbsgrænserne i national valuta fastlægges på grundlag af kursudviklingen i de foregående to år og er – desværre – generelt gået lidt ned. Til vurdering af om en opgave overskrider tærskelværdierne skal medtages samtlige ydelser inden for enten entreprisen/rådgivningen, dvs. inkl. bygherreleverancer, delydelser og tillagt fx præmier eller betaling for at deltage i konkurrence/udbuddet og fx optioner m.m.

Tærskelværdien for, hvornår en opgave skal udbydes efter direktiverne, er:

BYGHERRER Tjenesteydelser Byggeri- og anlæg
Statslige bygherrer Mere end 1.036.259 kr. Mere end 39.884.785 kr.
Andre offentlige bygherrer Mere end 1.595.391 kr. Mere end 39.884.785 kr
Forsyningsvirksomheder Mere end 3.190.783 kr. Mere end 39.884.785 kr.  

 

Se FRI's flow chart over udbudsprocesser

Tærskelværdierne er eksklusiv moms og justeres hvert andet år. Se i øvrigt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside

 

Sidst opdateret 20-11-2019 af Nicklas Främke Hansen

Læs mere

Indgåelse af aftaler (oktober 2018)
Indgåelse af aftaler (oktober 2018)
I Danmark er de juridiske krav til, hvornår der er indgået en aftale, som udgangspunkt enkle. Det er ikke et krav, at en aftale skal være skriftlig eller underskrevet. Det skal blot være muligt at bevise, at begge parter har villet indgå en aftale om noget, og begge parter skal være i stand til at indgå en aftale.
Ophavsret - Immaterielle rettigheder (november 2018)
Ophavsret - Immaterielle rettigheder (november 2018)
I forhold til ABR 89, er beskyttelsen af rådgiverens ophavsret blevet gjort klarere i ABR 18, så man forhåbentlig undgår tidligere diskussioner og kontroverser på området. ABR Forenklet svarer til ABR 18 uden bestemmelserne om offentliggørelse.