Tærskelværdier pr. 1. januar 2020 - 31. december 2021

Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen har offentliggjort de nye tærskelværdier, som skal være gældende fra 1. januar 2020 og to år frem.


 

Beløbsgrænserne i national valuta fastlægges på grundlag af kursudviklingen i de foregående to år og er – desværre – generelt gået lidt ned. Til vurdering af om en opgave overskrider tærskelværdierne skal medtages samtlige ydelser inden for enten entreprisen/rådgivningen, dvs. inkl. bygherreleverancer, delydelser og tillagt fx præmier eller betaling for at deltage i konkurrence/udbuddet og fx optioner m.m.

Tærskelværdien for, hvornår en opgave skal udbydes efter direktiverne, er:

BYGHERRER Tjenesteydelser Byggeri- og anlæg
Statslige bygherrer Mere end 1.036.259 kr. Mere end 39.884.785 kr.
Andre offentlige bygherrer Mere end 1.595.391 kr. Mere end 39.884.785 kr
Forsyningsvirksomheder Mere end 3.190.783 kr. Mere end 39.884.785 kr.  

 

Se FRI's flow chart over udbudsprocesser

Tærskelværdierne er eksklusiv moms og justeres hvert andet år. Se i øvrigt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside

 

Sidst opdateret 29-09-2020 af Tine Lautrup Christensen

Læs mere

Hvordan er retsstillingen, hvis en samarbejdspartner går konkurs e.l.?
Hvordan er retsstillingen, hvis en samarbejdspartner går konkurs e.l.?
FRI har lavet en meget kort gennemgang af de forskellige scenarier, der dukker op, hvis ens samarbejdspartner fx bygherre/totalentreprenør, hoved-/totalrådgiver eller entreprenør går konkurs. Redegørelsen er ikke udtømmende og kan ikke træde i stedet for eller erstatte konkret juridisk rådgivning.