Vurdering af dom om rammeaftaler

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen har lavet et notat om konsekvenserne af dom om rammeaftaler.


 

FRI har i nyhedsmailen uge 5 2019 omtalt EU- dom af 19. december 2018 i sagen C-216/17, hvorefter at rammeaftaler skal genudbydes, når maksimum for rammeaftalens værdi er nået. (se nedenfor).

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen har nu lavet et notat om konsekvenserne af dommen. Det er styrelsens vurdering, at ordregiver efter et sagligt skøn skal angive den samlede maksimale mængde eller værdi af de af rammeaftalens omfattede ydelser. Når denne er nået, vil rammeaftalen som udgangspunkt have udtømt sine virkninger. Det  vil dog fortsat være muligt at foretage yderligere træk på rammeaftalen, hvis disse ikke udgør ændringer af rammeaftalens grundlæggende elementer.

Sidst opdateret 29-09-2020 af Tine Lautrup Christensen

Læs mere

Hvordan er retsstillingen, hvis en samarbejdspartner går konkurs e.l.?
Hvordan er retsstillingen, hvis en samarbejdspartner går konkurs e.l.?
FRI har lavet en meget kort gennemgang af de forskellige scenarier, der dukker op, hvis ens samarbejdspartner fx bygherre/totalentreprenør, hoved-/totalrådgiver eller entreprenør går konkurs. Redegørelsen er ikke udtømmende og kan ikke træde i stedet for eller erstatte konkret juridisk rådgivning.