Vurdering af dom om rammeaftaler

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen har lavet et notat om konsekvenserne af dom om rammeaftaler.


 

FRI har i nyhedsmailen uge 5 2019 omtalt EU- dom af 19. december 2018 i sagen C-216/17, hvorefter at rammeaftaler skal genudbydes, når maksimum for rammeaftalens værdi er nået. (se nedenfor).

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen har nu lavet et notat om konsekvenserne af dommen. Det er styrelsens vurdering, at ordregiver efter et sagligt skøn skal angive den samlede maksimale mængde eller værdi af de af rammeaftalens omfattede ydelser. Når denne er nået, vil rammeaftalen som udgangspunkt have udtømt sine virkninger. Det  vil dog fortsat være muligt at foretage yderligere træk på rammeaftalen, hvis disse ikke udgør ændringer af rammeaftalens grundlæggende elementer.

Sidst opdateret 29-09-2020 af Tine Lautrup Christensen

Læs mere

Kursus: Kontraktstyring for rådgivere - 12. september 2022
Kursus: Kontraktstyring for rådgivere - 12. september 2022
Er du som rådgiver god nok til at styre efter kontrakten, så du får de penge og den tid du er berettiget til? Og ved du, hvornår du skal unde en god kollega en dårlig kontrakt? Lægger du kontrakten i skuffen, og tager den op, når sagen er på vej i voldgift?