Anmeld fravigelser af ABR

FRI har udarbejdet et afkrydsningsskema, hvor du hurtigt kan oplyse om de fravigelser til ABR, som du møder.

Bygherrerne fraviger ABR 18, og det vil FRI arbejde for at få standset. Men vi har brug for dokumentation for, hvor mange, og hvilke typer fravigelser, I ser. Herunder finder du et afkrydsningsskema, som kan udfyldes hurtigt og nemt. Undersøgelsen er anonym, så I vil ikke fremgå af skemaet, vi skal bare kende projektet og udbyder. FRI håber, at I vil hjælpe til med at understøtte argumentationen, så er vi bedre rustet til at rykke noget politisk.

Du finder skemaet her.

Læs mere

Rammeaftaler – max. omsætning må ikke overskrides
Rammeaftaler – max. omsætning må ikke overskrides
EU‐domstolen har i en dom slået fast, at ordregiver har pligt til i udbudsbekendtgørelsen (og/eller udbudsbetingelserne) at angive en maksimal mængde og/eller en maksimal værdi af den ydelsen/varer, der skal leveres i henhold til rammeaftalen.
Skræddersyet byggeri?
Skræddersyet byggeri?
EU domstolen har netop afsagt en dom i en sag, hvor Kommissionen fandt, at Østrig havde overtrådt udbudsreglerne ved ikke at havde udbudt et byggeri, som blev opført af en developer til brug for et 25 årigt uopsigeligt lejemål for staten.