}
Anmeld fravigelser af ABR

FRI har udarbejdet et afkrydsningsskema, hvor du hurtigt kan oplyse om de fravigelser til ABR, som du møder.

Bygherrerne fraviger ABR 18, og det vil FRI arbejde for at få standset. Men vi har brug for dokumentation for, hvor mange, og hvilke typer fravigelser, I ser. Herunder finder du et afkrydsningsskema, som kan udfyldes hurtigt og nemt. Undersøgelsen er anonym, så I vil ikke fremgå af skemaet, vi skal bare kende projektet og udbyder. FRI håber, at I vil hjælpe til med at understøtte argumentationen, så er vi bedre rustet til at rykke noget politisk.

Du finder skemaet her.

Læs mere

Hvordan er retsstillingen, hvis en samarbejdspartner går konkurs e.l.?
Hvordan er retsstillingen, hvis en samarbejdspartner går konkurs e.l.?
FRI har lavet en meget kort gennemgang af de forskellige scenarier, der dukker op, hvis ens samarbejdspartner fx bygherre/totalentreprenør, hoved-/totalrådgiver eller entreprenør går konkurs. Redegørelsen er ikke udtømmende og kan ikke træde i stedet for eller erstatte konkret juridisk rådgivning.