Projekt "Solstråle" - gratis mediation

Mediationsinstituttet lancerer et fondstøttet projekt "Solstråle", hvor der i 20 erhvervs- og byggesager tilbydes gratis mediation. Så har man lyst til at prøve mediation, er der her en mulighed. Det kræver blot, at der må medvirke observatører, og at virksomheden medvirker til at evaluere processen bagefter. 

 

Danske virksomheder bruger årligt op mod 20 mia. kroner på konflikthåndtering i form af rets- og voldgiftsager. Beløbet svarer til, at virksomhederne gennemsnitligt bruger 8,2 % af deres resultat efter skat på konflikter og i byggeriet er dette tal endnu højere – nemlig 14,1%*.

Selvom mediation bruges i stort omfang uden for de danske grænser, er metoden endnu ikke slået rigtig igennem Danmark på trods af forligsrater på op mod 80% ** i byggeriets tvister.

”Rets- og voldgiftssager tager ofte flere år, koster dyrt på bundlinjen og slider på samarbejdsrelationerne. Det duer jo slet ikke i en branche, hvor man i den grad er afhængige af at kunne samarbejde”, udtaler Thomas Samsø Bloch, adm. direktør for Mediationsinstituttet. ”Ofte ender sagerne ovenikøbet med, at parterne alligevel indgår forlig når hovedforhandlingen nærmer sig. Havde man nu fundet en løsning tidligere, kunne mange penge, ressourcer og ærgrelser være sparet.”

Projekt Solstrålehistorier består i 20 gennemførte mediationer i egnede erhvervs- eller byggesager og har til formål at få byggeriets- og erhvervslivets parter til også få øjnene op for værdien af mediation som konfliktløsningsmetode. I sagerne får parterne mulighed for at afprøve mediation ved at der gratis stilles en neutral og upartisk mediator til rådighed. Projektet skal dels skabe yderligere grundlag for forandring og forankring i byggebranchen og erhvervslivet, dels være med til at finde flere ”solstrålehistorier” som skal bruges i arbejdet med at øge kendskabet til mediation i Danmark.

”Vi er rigtig glade for den interesse, som byggeriets organisationer viser for mediation. Metoden er jo nærmest skræddersyet til konflikter i byggeriet, men hvis man ikke ved, hvad mediation går ud på, så ender man oftest i retten eller i voldgift. Derfor er det et rigtig vigtigt signal, når nu også Arkitektforeningen, DanskeArk og Foreningen af Rådgivende Ingeniører i fællesskab går ud med et budskab om, at de støtter en øget brug af mediation.”

Kontakt: Adm. direktør Thomas Samsø Bloch eller Projektkoordinator Patricia De Moor på 39 39 00 66, eller pr. mail: kontakt@mediationsinstituttet.dk

* Tallene stammer fra rapporten “Mediation i et samfundsøkonomisk perspektiv” – rapporten kan downloades her

** Tallene stammer fra Danske Advokaters og Mediatoradvokaters retsmæglingsundersøgelse fra 2019 – Rapporten kan downloades her

Læs mere

Kursus: Kontraktstyring for rådgivere - 12. september 2022
Kursus: Kontraktstyring for rådgivere - 12. september 2022
Er du som rådgiver god nok til at styre efter kontrakten, så du får de penge og den tid du er berettiget til? Og ved du, hvornår du skal unde en god kollega en dårlig kontrakt? Lægger du kontrakten i skuffen, og tager den op, når sagen er på vej i voldgift?