Transaktionsomkostninger

En analyse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2017 viser, at tilbudsomkostningerne for Videnrådgivervirksomheder, herunder rådgivende ingeniørvirksomheder, der byder på offentlige opgaver, i gennemsnit svarer til 9% af kontraktværdien. De seneste branchetal fra FRI bekræfter den samme tendens.

 

Rapporten ”Private virksomheders transaktionsomkostninger ved offentlige udbud” fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der er udarbejdet Center for forskning i offentlig-privat samspil (COPS), viser, at de bydende rådgivere på et offentligt udbud tilsammen investerer 45 pct. af opgavens værdi på at vinde opgaven.

FRI's seneste analyse af området viser, at FRI's medlemsvirksomheder i 2016 brugte 484 mio. kr. på at afgive tilbud. Det er en stigning fra 446 mio. kr. i 2015. I forhold til branchens omsætning betyder det, at for hver million kr. i omsætning bliver der lagt 37.000 kr. i tilbudsomkostninger mod 35.000 kr. i 2015. Men det er gennemsnitstal, der fanger omsætning for både private kunder og offentlige kunder, samt andre, som er underlagt krav om udbud.

Hvis tallene alene sættes i forhold til den omsætning, branchen har for offentlige kunder (stat, region og kommuner) samt for forsyningsselskaber bliver billedet et helt andet. Så stiger tilbudsomkostningerne pr. omsat million til 80.000 kr. eller 8% af omsætningen. Den reelle procentdel vil være lavere, da der også er tilbudsomkostninger forbundet med at vinde opgaver fra private kunder. Og det samlede tal for rådgivende ingeniørvirksomheder er dermed lavere end det tal, som er afdækket i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens rapport.

Rapporten ”Private virksomheders transaktionsomkostninger ved offentlige udbud” fra Konkurrence og Forbrugerstyrelsen, der er udarbejdet Center for forskning i offentlig-privat samspil (COPS) kan hentes her: http://www.kfst.dk/media/47250/cops-private-virksomheders-transaktionsomkostninger.pdf

FRI har udgivet en række publikationer der kan bidrage til at nedbringe tilbudsomkostningerne ved indkøb af rådgivende ingeniørydelser, herunder:

Læs mere

Kursus: Kontraktstyring for rådgivere - 12. september 2022
Kursus: Kontraktstyring for rådgivere - 12. september 2022
Er du som rådgiver god nok til at styre efter kontrakten, så du får de penge og den tid du er berettiget til? Og ved du, hvornår du skal unde en god kollega en dårlig kontrakt? Lægger du kontrakten i skuffen, og tager den op, når sagen er på vej i voldgift?