El – slut med 75%-reglen til nytår

Med nye materialer og ændrede forbrugsmønstre er 75 procents-reglen ikke længere en tilstrækkelig sikkerhed mod overophedning med risiko for kortslutning og brand.


 

I dag er både kabler og installationer helt anderledes end dengang, da 75-procentsreglen blev taget i brug, og vi bruger installationerne på nye måder. Der er mange, der har fået egen elproduktion med solceller på taget, og installationerne har ofte en kontinuerlig belastning, for eksempel når elbilen lades op i carporten.

Med de nye materialer og ændret forbrugsmønster er 75 procents-reglen ikke længere en tilstrækkelig sikkerhed mod overophedning med risiko for kortslutning og brand. I den ny installationsbekendtgørelse fra 2017 var 75-procentsreglen ikke med. Men vi kunne fortsat bruge reglen, fordi 75-procentsreglen har været tilføjet som et særligt nationalt punkt (SNC) i standardserien HD 60364. Desuden har det under nogle forhold været muligt at bruge en 70-procentsregel.

Fra 1. januar 2020 er det imidlertid slut. Den danske 70/75-procentsregel bliver slettet som en særlig dansk regel (SNC) i standardserien HD 60364. Fremover skal installationer dimensioneres med udgangspunkt i beregninger på baggrund af standardserien, så der bliver taget højde for forhold som omgivelsernes temperatur og samlet fremføring af flere kabler.

Der bliver dog en undtagelse, hvis man skal lave en mindre udvidelse af en eksisterende installation. Hvis man ved, at belastningen ikke er højere end 70 procent i maksimalt 3 timer ad gangen, behøver man ikke kende belastningen på de eksisterende kabler. I så fald må der udvides med en enkelt strømkreds op til 16 A dimensioneringsstrøm og med et ledertværsnit på max. 4 mm2. Denne undtagelse vil snart kunne findes som en ny SNC i HD 60364-serien.

Hvis en installation er projekteret inden 30. juni 2019, vil der fortsat være tid til at gøre installationen færdig. I så fald kan arbejdet færdiggøres frem til 30. juni 2020.

Hvis en installation er projekteret inden 1. januar 2020 ud fra standardserien HD 60364 og den danske SNC (70/75-procentsreglen), er der en tre års frist til at gøre arbejdet færdigt efter de regler, som installationen er projekteret efter. Man skal dog sørge for, at lederes tværsnit i alle tilfælde er fastlagt ud fra deres højest tilladelige ledertemperatur.

Find standarden

Standardserien HD 60364 kan købes hos Dansk Standard. En gang om året udgives standardserien samlet i bogform. Derudover kan serien købes som enkeltdele, så der altid er adgang til den seneste udgave.
Find standarderne her: https://webshop.ds.dk/Default.aspx?ID=120&q=60364

Læs mere

EPD'er
EPD'er
Ønsker man at anvende EPD'er i sin beregning, kan alle danske EPD'er findes hos EPD Danmark.
Excel Lite
Excel Lite
BUILD har lanceret et værktøj - Excel Lite - der gør det muligt at opbygge en bygningsmodel i Excel for derefter at importere den til LCAbyg.