Oversigt over kontaktpersoner indenfor byggeri

Er du interesseret i af komme på FRI's liste over personer med specifik viden indenfor et eller flere nicheområder i byggeriet?


 

FRI modtager ofte høringer, holdninger, spørgsmål og andet, som går på et meget specifikt emne inden for byggeri. Emner der er for nicheprægede til at blive distribueret bredt i FRI’s nyhedsmail. Vi har derfor oprettet en række ”emnegrupper”, hvor vi kan distribuere information hurtigt og målrettet. Vi prioriterer at få informationen sendt videre, så vi laver ikke en redaktionel behandling. Hvis du har interesse i at stå på en eller flere at disse informationskilder, så udfyld skemaet. Oversigten er bygget op over BR’s kapitler med nogle ekstra felter som fx bæredygtighed, el og lign. Der er ikke tale om faste udsendelser, men alene når der dukker noget op fx i forbindelse med høringer, forespørgsler etc. Der er med andre ord ingen arbejdsbelastning. Er du interesseret, kan du skrive en mail til Tine Lautrup Christensen tlc@frinet.dk med navn og emneområde(r).

Områderne vi ønsker kontaktpersoner til er følgende: 

Adgangsforhold

Affaldssystem

Afløb

Arbejdsmiljø

Arkitektur

Brand

Brugerbetjente anlæg

Byggeplads

Byggeret

Bygningers funktionalitet

Bæredygtighed

Certificering

Elevatorer

Energi i bygninger

Energiforsyning

Energimærkningsordning

Forureninger

Fugt

Huseftersyn

IKT

Jura + administrativ

Konstruktioner

Legepladser

Lydforhold

Lys og udsyn

Midlertidige konstruktioner

Termisk indeklima

Udendørs opholdsarealer

Vand

Ventilation

El

Gas

 

Læs mere

EPD'er
EPD'er
Ønsker man at anvende EPD'er i sin beregning, kan alle danske EPD'er findes hos EPD Danmark.
Excel Lite
Excel Lite
BUILD har lanceret et værktøj - Excel Lite - der gør det muligt at opbygge en bygningsmodel i Excel for derefter at importere den til LCAbyg.