Værdibyg-vejledninger i engelske udgaver

Værdibyg har oversat 10 vejledninger til engelsk, så er vejledningerne for fx "Etablering af samarbejde" og "Brugerinvolvering" tilgængelig for dine ikke-dansk-læsende medarbejdere og kollegaer, internationale studerende m.m. 

 

Du kan danne dig et overblik over alle de engelsksprogede vejledninger og downloade dem her.

Engelske vejledninger Værdibyg

Læs mere

FRI_kontrolplan_brand
FRI_kontrolplan_brand
I regi af FRI’s brandgruppe har NIRAS, Safedesign og COWI samlet deres viden til kontrolplaner for projektering og udførelse – som kan bruges af alle.