Værdibyg-vejledninger i engelske udgaver

Værdibyg har oversat 10 vejledninger til engelsk, så er vejledningerne for fx "Etablering af samarbejde" og "Brugerinvolvering" tilgængelig for dine ikke-dansk-læsende medarbejdere og kollegaer, internationale studerende m.m. 

 

Du kan danne dig et overblik over alle de engelsksprogede vejledninger og downloade dem her.

Engelske vejledninger Værdibyg

Læs mere

FRI's anbefalinger til scenarier for 2035 indenfor byggeri, mobilitet og forsyning
FRI's anbefalinger til scenarier for 2035 indenfor byggeri, mobilitet og forsyning
FRI har siden oktober 2017 lanceret tre rapporter: Fremtidens Forsyning 2035; Byggeriet 2035– en foresight analyse samt Fremtidens Mobilitet – fire scenarier for 2035. Alle tre rapporter skitserer en række scenarier og trends for udviklingen i hver enkelt sektorer. Nu har FRI udarbejdet et særligt tillæg til hver rapport til internt brug for FRI's medlemsvirksomheder.