Høringssvar: Byggeloven om brandsyn

FRI har sammen med DI Byg sendt høringssvar til en ændring af Byggeloven.


 

Forslaget går primært på at tillade kommunerne at uddelegere brandsyn til de beredskaber, som populært kaldes paragraf 60-selskaber. I høringssvaret er FRI enig i muligheden for at udstede påbud for de driftstekniske foranstaltninger (fx spærrede flugtveje), men vi skal sikre, at beredskaberne ikke kan udstede påbud for byggetekniske løsninger (fx flytte branddøre etc.), og desuden at det bliver muligt at klage over en afgørelse til kommunen.

Læs mere om samme emne