Life-cycle-assessement

Bliv klogere på LCA

Her på siden kan du blive klogere på LCA. Vi har samlet vejledninger, videoer, tutorials og webinarer, hvor du kan dykke ned i emnet.

En livscyklusvurdering (LCA) er en standardiseret metode til at identificere den totale miljømæssige påvirkning fra et materiale eller produktsystem. Det er en holistisk tilgang til at analysere miljøpåvirkninger, der inkluderer samtlige faser gennem hele livscyklussen fra vugge til grav - fra udvinding af råmateriale, produktion og transport, drift, vedligehold og udskiftning, til miljøpåvirkningerne ved endt levetid, når materialerne skal bortskaffes, genbruges eller genanvendes.

For bygnings LCA'er arbejder vi i Danmark ofte med en betragtningsperiode på 50 år. Det langsigtede perspektiv sikrer, at beregningen inkluderer påvirkninger fra udskiftning af materialer og vedligehold i løbet af bygningens levetid. Den valgte betragtningsperiode stemmer ikke nødvendigvis overens med bygningens levetid, men fastsættes ens for at gøre det muligt at sammenligne byggerier.

Ikke alle faser behøves medtages

Alt efter hvilket formål LCA'en skal benyttes til, kan det variere hvilke faser der medtages i resultatet. I LCA'er der skal indgå i DGNB-certificeringer medtages livscyklusmodulerne A1-A3, B4, B6 og C3-C4. For LCA'er på byggeri, der regnes efter den Frivillige Bæredygtighedsklasse (FBK) medtages modul A1-A5, B4, B6, C3-C4 og D.

Kravet om LCA, der indføres i Bygningsreglementet fra 2023, forventes at inkludere de følgende moduler (kan nå at ændre sig inden kravene træder i kraft): A1-A3, B4, B6, C3-C4 og D.

Funktionel enhed

Det er vigtigt at definere formålet med en livscyklusvurdering. Formålet vil variere alt efter om der skal udføres et variantstudie eller en fuld bygnings-LCA. For at kunne skabe et sammenligneligt grundlag er det vigtigt at få defineret den funktionelle enhed. Den funktionelle enhed beskriver den primære funktion af materialet eller produktsystemet, som man ønsker at sammenligne.

Sammenligner man fx isoleringsmaterialer bør den funktionelle enhed være deres isoleringsevne og ikke tykkelsen af materialet. Sammenligner man bærende konstruktioner bør den funktionelle enhed være bæreevnen og ikke volumen af materialet.

Dataindsamling

De mest gennemgribende beslutninger tages ofte i de indledende projektfaser. Dermed er det også her bygningens miljøaftryk kan påvirkes mest effektivt. For at beregne bygningens miljøpåvirkning er data om de anvendte byggevarer og mængder en forudsætning. Ofte er der dog mangel på netop disse informationer i de tidlige projektfaser, hvilket gør det svært

Hvordan dataindsamlingen foregår mest effektivt, afhænger af projektets størrelse. Er der en Revit-model for projektet er det oplagt at indsamle data via Schedules i Revit.

Der er udviklet forskelligt software til at beregne LCA'er. Dem kan du læse mere om herunder, hvor vi har samlet nyttig viden om de forskellige metoder.